Search for dissertations about: "thesis in milk microbiology"

Showing result 1 - 5 of 21 swedish dissertations containing the words thesis in milk microbiology.

 1. 1. Apoptosis induced by a human milk protein complex. Cellular and structural studies in tumour cells and bacteria

  University dissertation from Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Author : Anders Håkansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; serology; Immunology; nuclear uptake; caspases; mitochondria; S. pneumoniae; alpha-lactalbumin; milk; breast-feeding; Apoptosis; tumour cells; transplantation; Immunologi; serologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ett bröstmjölksprotein som dödar tumörceller Denna avhandling beskriver den tumörcell- och bakteriedödande effekten av ett proteinkomplex från bröstmjölk. Proteinkomplexet, en veckningsvariant av humant alfa-laktalbumin, inducerar apoptos (programmerad celldöd) i tumörceller och visar sig ha liknande effekter även mot bakterier. READ MORE

 2. 2. Nuclear mechanisms in cell death induced by HAMLET (human alpha-lactalbumin made lethal to tumour cells)

  University dissertation from Caroline Düringer, Sölvegatan 23, 22362 Lund

  Author : Caroline Düringer; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mikrobiologi; virology; mykologi; bakteriologi; virologi; mycology; bacteriology; Microbiology; chromatin; histones; apoptosis; alpha-lactalbumin; programmed cell death;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Celler är de minsta levande beståndsdelarna i kroppens vävnader. Under fosterutecklingen och kontinuerligt under livet behöver vävnaderna storlek regleras och gamla celler bytas ut mot nya. READ MORE

 3. 3. HAMLET - In vivo effects and mechanisms of tumor-cell death

  University dissertation from Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Author : Lotta Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biomedicinska vetenskaper; Biomedical sciences; proteasome stress; HAMLET; human milk; tumor-cell death; clinical trial; rat xenograft model; skin papilloma; glioblastoma;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ämnen i bröstmjölk kan få cancerceller att begå självmord - in vivo effekter och mekanismer för celldöd Sedan länge är det känt att bröstmjölk skyddar det ammande barnet mot infektioner och hjälper till att bygga upp des's immunförsvar. Ett skyddande ämne som kan bilda's av molekyler från bröstmjölk är HAMLET (human alpha-lactalbumin made lethal to tumor cell's), som kan döda cancerceller utan att normala celler tar skada. READ MORE

 4. 4. Human milk as a source of tumor killing molecules. From MAL to HAMLET

  University dissertation from Inst of Laboratory Medicine, MIG

  Author : Anki Mossberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; alphalactalbumin; human milk; Protein folding; cancer;

  Abstract : HAMLET (Human alphalactalbumin made lethal to tumor cells), a complex between the partially unfolded alphalactalbumin and oleic acid, was discovered by serendipity when anti-adhesive properties of human milk were examined. HAMLET kills tumor cells but not healthy differentiated cells. READ MORE

 5. 5. On yeasts from traditional fermented foods - Characterization, phytate degradation, strain improvement and applications

  University dissertation from ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Author : Linnea Qvirist; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Goat Milk; Saccharomyces cerevisiae; Food Fermentation; Phenotypic Characterization; Phytate; Kluyveromyces marxianus; Phytase; Pichia kudriavzevii; Yaghnob Valley;

  Abstract : Plant materials naturally contain minerals of iron, zinc and calcium. However, plants also contain a compound called phytic acid, which can chelate the minerals and form insoluble complexes. Minerals from plant foods are unavailable for intestinal uptake when they are bound in phytate complexes. READ MORE