Search for dissertations about: "thesis in tuberculosis"

Showing result 1 - 5 of 182 swedish dissertations containing the words thesis in tuberculosis.

 1. 1. Interplay of human macrophages and Mycobacterium tuberculosis phenotypes

  University dissertation from Linköping University Electronic Press

  Author : Johanna Raffetseder; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mycobacterium tuberculosis; tuberculosis; macrophage; innate immunity; host-pathogen interaction; antibiotic tolerance; phagosomal maturation; bacterial phenotype; dormancy; persistence; virulence factor; ESAT-6; ESX-1;

  Abstract : Mycobacterium tuberculosis (Mtb) is the pathogen causing tuberculosis (TB), a disease most often affecting the lung. 1.5 million people die annually due to TB, mainly in low-income countries. READ MORE

 2. 2. Dynamics of tuberculosis infection in Sweden

  University dissertation from Lund University

  Author : Niclas Winqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Tuberculosis; latent tuberculosis infection; long-term follow-up; Øresund region; interferon-gamma release assay; tuberculin skin test;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det finns två skäl till att Sverige lämpar sig särskilt väl för att studera tuberkulosepidemiologi: 1) den svenska tuberkulosepidemiologin har gått från en svår epidemi i slutet av 1800-talet, fullt i paritet med de värst drabbade länderna globalt idag, till den situation vi har idag nästan helt utan inhemsk smittspridning. 2) En allt större del av befolkningen som växte upp och smittades under 1920 och 30-talen når hög ålder och riskerar att aktivera en latent tuberkulosinfektion genom sjukdomar eller medicinska behandlingar som försvagar immunförsvaret. READ MORE

 3. 3. Fighting Tuberculosis – Structural Studies of Three Mycobacterial Proteins

  University dissertation from Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Author : Alina Castell; Uppsala universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mycobacterium tuberculosis; Rv0216; Rv0130; Mycobacterium smegmatis; branched chain aminotransferase; X-ray crystallography; fatty acid metabolism; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry Structural biology; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi Strukturbiologi;

  Abstract : This thesis presents the cloning, purification, crystallization, and structural studies of two unknown proteins from Mycobacterium tuberculosis, and of an aminotransferase from Mycobacterium smegmatis. Structural knowledge of these proteins is of highest interest for structure-based drug design, which is one of the approaches that can be used in order to fight tuberculosis (TB). READ MORE

 4. 4. Epidemiological aspects of tuberculosis in Guinea-Bissau, West Africa

  University dissertation from Per Gustafson, Department of Infectious Diseases, University Hospital MAS, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Author : Per Gustafson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tuberculin skin test; Infections; Infektioner; survival; mortality; case fatality rate; risk factor; incidence; Guinea-Bissau; Africa; epidemiology; Mycobacterium tuberculosis; HIV-2; HIV-1; HIV; Tbc; Tuberculosis; TB;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Tuberkulos (Tbc) är en sjukdom som plågat mänskligheten sedan årtusenden före Kristi födelse. Bakterien som orsakar Tbc sprids från person till person företrädesvis via luftvägarna. En tredjedel av världens befolkning tros vara smittad; ca 10% av dessa utvecklar aktiv Tbc någon gång under livet. READ MORE

 5. 5. Tuberculosis control in Sweden

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Medicine, Solna

  Author : Jerker Jonsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Sweden is a low tuberculosis (TB) incidence country with an incidence of 5.3 cases per 100 000 inhabitants 2017. The majority of new TB cases in Sweden are diagnosed among migrants from high TB incidence countries. READ MORE