Search for dissertations about: "thesis on cold storage"

Showing result 1 - 5 of 61 swedish dissertations containing the words thesis on cold storage.

 1. 1. On the behaviour of tailings dams Management in cold regions

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Roger Knutsson; Luleå tekniska universitet.; [2018]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Geoteknik; Soil Mechanics;

  Abstract : Associated to mining activities there is mine waste generated. The residues left over from mineralextraction processes are referred to as tailings, normally stored in surface tailings facilities. Thefacilities are usually confined by embankment dams, so called tailings dams. READ MORE

 2. 2. Islet Transplantation a Technical Challenge Studies on Human Pancreas Preservation and Enzymatic Digestion

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : José Caballero-Corbalán; Uppsala universitet.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Islet transplantation; Human islet isolation; Pancreas preservation; Two-layer method; Perfluorocarbon; Cold storage; Cold ischemia; University of Wisconsin solution; Histidine-tryptophan-ketoglutarate; HTK; Pancreas preservation; Prediction; Collagenase; Trasplante de islotes; Aislamiento de islotes; Preservación del pancreas; Método de las dos capas; Colagenasa; Solución de Wisconsin; HTK; Histidina-triptófano-ketoglutarato; Predicción; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Endocrinology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Endokrinologi; MEDICINE Surgery Surgical research Transplantation surgery; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Transplantationskirurgi; Endokrinologi och Diabetologi; Endocrinology and Diabetology; Cell Research; Cellforskning; Klinisk immunologi; Clinical Immunology;

  Abstract : Islet transplantation has found its niche in diabetes treatment. It has contributed to a better quality of life and better glycemic control of patients with diabetes suffering from severe hypoglycemia that are not eligible for vascularized pancreas transplantation. Islet isolation is a technically challenging procedure. READ MORE

 3. 3. On direct hydrogen fuel cell vehicles modelling and demonstration

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Kristina Haraldsson; KTH.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Chemical engineering; direct hydrogen; Proton Exchange Membrane; PEM; fuel cell; fuel cell vehicle; fuel cell hybrid vehicles; on-board hydrogen storage; Kemiteknik; TECHNOLOGY Chemical engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik;

  Abstract : In this thesis, direct hydrogen Proton Exchange Membrane (PEM) fuel cell systems in vehicles are investigated through modelling, field tests and public acceptance surveys.A computer model of a 50 kW PEM fuel cell system was developed. The fuel cell system efficiency is approximately 50% between 10 and 45% of the rated power. READ MORE

 4. 4. Energy Efficiency through Thermal Energy Storage Possibilities for the Swedish Building Stock

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Johan Heier; KTH.; Högskolan Dalarna.; [2013]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; thermal energy storage; buildings; energy efficiency; energy savings; peak load reduction; Swedish building stock; termisk energilagring; byggnader; energieffektivisering; energibesparing; toppbelastningsutjämning; Sveriges byggnadsbestånd; Värmelagring i byggnader;

  Abstract : Behovet av värme och kyla i byggnader utgör en betydande del av ett lands totala energianvändning och att reducera detta behov är av yttersta vikt för att nå nationella samt internationella mål för minskad energianvändning och minskade utsläpp. En viktig väg för att nå dessa mål är att öka andelen förnyelsebar energi för kylning och uppvärmning av byggnader. READ MORE

 5. 5. Carrot Juice Processing - Effects on Various Quality Aspects

  University dissertation from Kerstin Tillman, Box 124, SE-221 00 Lund, Sweden

  Author : Charlotte Alklint; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; modified atmosphere; shelf-life; accelerated storage; isothermal calorimetry; pressing; expression method; colour; dietary fibre; carotene; composition; carrot pomace; carrot juice; carrot pulp; acidification; Food and drink technology; Livsmedelsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Färsk morotsjuice har ett högre förädlingsvärde än råa morötter. Färsk morotsjuice har en kort hållbarhet på cirka tre dagar vilket försvårar centraliserad industriell storproduktion. Olika processteg vid tillverkningen av morotsjuice påverkar såväl hållbarhet som näringsinnehåll och utseende. READ MORE