Search for dissertations about: "thesis on expanded polystyrene"

Found 5 swedish dissertations containing the words thesis on expanded polystyrene.

 1. 1. Bio-inspired cellulose nanocomposites and foams based on starch matrix

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Anna Svagan; KTH.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; starch; cellulose nanofibers; foam; nanocomposites; cushioning materials; biodegradable; expanded polystyrene; mechanical properties; diffusion; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Polymer chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Polymerkemi;

  Abstract : In 2007 the production of expanded polystyrene (EPS) in the world was over 4 million tonnes and is expected to grow at 6 percent per year. With the increased concern about environmental protection, alternative biodegradable materials from renewable resources are of interest. READ MORE

 2. 2. District Heating for Residential Areas with Single-Family Housing -with Special Emphasis on Domestic Hot Water Comfort

  University dissertation from Division of Energy Economics and Planning, Department of Heat and Power Engineering, Lund University

  Author : Tommy Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; low heat density; District heating; single-family housing; domestic hot water comfort; domestic hot water control; heat losses; supply temperature; thermostatic valves; Energiforskning; Energy research; marketing strategies; market penetration;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Konceptet fjärrvärme inbegriper central värmeproduktion från vilken värme distribueras ut till de enskilda förbrukarna via ett rörsystem. Ett grundläggande krav, med hänsyn till fjärrvärmens konkurrenskraft, är att vinsten som görs i den storskaliga värmeproduktionen, jämfört med lokal värmeproduktion, överstiger kostnaderna för värmedistributionen. READ MORE

 3. 3. Particle Deposition Studies in a Laminar Wall Jet - The Hydrodynamic Influence on the Kinetics of Colloidal Deposition

  University dissertation from Food Engineering, Lund Univeristy

  Author : Anders Göransson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; shielding function; surface blocking; total internal reflection microscopy; laminar wall jet; random sequential adsorption; colloidal deposition; Food and drink technology; Livsmedelsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inom forskningen kring rengöring och processhygien är det viktigt att förstå de bakomliggande mekanismerna för depositionen av partiklar och makromolekyler på ytor. Depositionsprocessen kan beskrivas som transporten av partiklar till ytan och den påföljande adhesionen. READ MORE

 4. 4. Foam, Fire and Free Volume - Chemical and Physical Aspects of Porous Polymers

  University dissertation from Food Engineering, Lund Univeristy

  Author : Anna Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Poisson ratio; vibration damping; acoustic impedance; cell morphology; hyperbranched polymer; Polymer foams; free volume; positron annihilation; supercritical fluid.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bilsäten har genomgått en kontinuerlig utveckling ända sedan de först beskrevs år 1885. På den tiden kunde man läsa om vadderade läderbänkar, monterade på stora fjädrar, fastsatta i chassit på ”hästlösa vagnar”. READ MORE

 5. 5. Design, processing and properties of lightweight foams from cellulose nanofibers

  University dissertation from Stockholm : Department of Materials and Environmental Chemistry, Stockholm University

  Author : Korneliya Gordeyeva; Stockholms universitet.; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; cellulose nanofibers; lightweight foams; hybrid; materialkemi; Materials Chemistry;

  Abstract : Foams are applied in many areas including thermal insulation of buildings, flotation devices, packaging, filters for water purification, CO2 sorbents and for biomedical devices. Today, the market is dominated by foams produced from synthetic, non-renewable polymers, which raises serious concerns for the sustainable and ecological development of our society. READ MORE