Search for dissertations about: "thesis on myocardial infarction and unstable angina"

Showing result 1 - 5 of 22 swedish dissertations containing the words thesis on myocardial infarction and unstable angina.

 1. 1. Low-Density Lipoprotein Oxidation and Renal Dysfunction New Markers of Poor Prognosis in Patients with Unstable Coronary Artery Disease

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Nina Johnston; Uppsala universitet.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; myocardial infarction; unstable angina; oxidized low-density lipoprotein; renal function; prognosis; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin;

  Abstract : In patients with unstable coronary artery disease (CAD) biochemical markers are emerging as useful tools in clinical management. In this thesis we studied the use of markers of low-density lipoprotein (LDL) oxidation and renal function. READ MORE

 2. 2. Coagulation, Inflammation and Myocardial Dysfunction in Unstable Coronary Artery Disease and the Influence of Glycoprotein IIb/IIIa Inhibition and Low Molecular Weight Heparin

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Stefan James; Uppsala universitet.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; Acute coronary syndrome; Angina; Mortality; Myocardial infarction; Glycoprotein IIb IIIa inhibition; Troponin; C-reactive protein; Coagulation; Natriuretic peptide; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; kardiologi; Cardiology;

  Abstract : Hjärt-kärl sjukdom är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Samtidigt som antalet patienter med hjärtinfarkt har minskat, har antalet patienter med instabil kranskärlsjukdom d.v.s. READ MORE

 3. 3. Unstable coronary artery disease : Studies on inflammation, infection, hemostasis, and the effects of low-molecular-mass heparin treatment

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Henrik Toss; Uppsala universitet.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; unstable angina; myocardial infarction; prognosis; inflammation; hemostasis; fibrinolysis; resistance to activated protein C. low-molecular-mass heparin; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Medicine; medicin;

  Abstract : The occurrence and prognostic importance, of inflammatory activity, signs of Chlamydia pneumoniae infection. APC resistance, hemostasis, and the effects of low-molecular-mass heparin (LMMH) was evaluated in patients with unstable coronary artery disease (UCAD). READ MORE

 4. 4. Diabetes mellitus and acute coronary syndromes. Prognosis and risk factors

  University dissertation from Göteborg : Göteborg University

  Author : Ann-Marie Svensson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diabetes; prognosis; hyperglycaemia; hypoglycaemia; risk-factors; morbidity; mortality; unstable coronary syndrome; unstable angina pectoris; acute myocardial infarction;

  Abstract : Aims: the aims of the thesis were: - To investigate the prognostic influence of diabetes on short- and long-term mortality after an episode of unstable coronary disease - To evaluate the association between glycometabolic parameters on admission and during hospitalization and the 2 year mortality risk among diabetic patients with unstable coronary disease - To investigate the influence of diabetes on treatment and outcome in patients with acute myocardial infarction (AMI) - To determine long-term morbidity and mortality after hospitalization for unstable coronary disease in patients with and without diabetes Diabetes was associated with higher mortality: We investigated an unselected series of 4,341 patients with unstable angina or non-Q-wave myocardial infarction, of which 722 (17%) had diabetes. Diabetes was associated with increased mortality during initial hospitalization (10. READ MORE

 5. 5. Pro- and anticoagulant mechanisms in coronary artery disease. Clinical studies on factor VII and resistance to activated protein C

  University dissertation from University Hospital Malmö, SE-205 02, Malmö, Sweden

  Author : Johan Holm; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protein C; Factor VII; blood coagulation; myocardial infarction; APC resistance; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet; warfarin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hjärtinfarkt och kärlkramp orsakas av förändringar i hjärtats kranskärl pga åderförkalkninng (ateroskleros). Fettinlagring i kärlväggen leder dels till förträngning och dels till bildning av ömtåliga plack som plötsligt kan spricka. READ MORE