Search for dissertations about: "tiden"

Showing result 1 - 5 of 618 swedish dissertations containing the word tiden.

 1. 1. Syntheses of Haemophilus influenzae typed d and e antigens, each containing a 2-acetamido-2-deoxy-ss-D-mannopyranosyluronic acid residue, and of analogues and derivatives of 3,6-di-O-α-D-mannopyranosyl-α-D-mannopyranoside

  Author : Anna-Karin Tidén; Stockholms universitet; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Organic Chemistry; organisk kemi;

  Abstract : Syntheses ofp-nitrophenyl 2-acetamido-3-0-(2-acetamido-2-deoxy-ß-Dglucopyranosyl)- 2-deoxy-ß-D-mannopyranosiduronic acidand p- -trifiuoroacetamidophenyl2-acetamido-4-0-(2-acetamido-2-deoxy-ß-D- -glucopyranosyl)-2-deoxy-ß-D-mannopyranosiduronic acid that corresponds to the repeating units of Haemophilus influenzae type d and e capsular antigens, are discussed. These were needed for immunological studies. READ MORE

 2. 2. Landscape of the monuments : a study of the passage tombs in the Cúil Irra region

  Author : Stefan Bergh; Stockholms universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Megalitgravar: Irland; Neolitisk tid; Megalitkulturer: Irland; Neolitiska tiden; Megalitgravar; Megalitkulturer; Irland;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Dödsprocesser - livsprocesser. Jaget, tiden och rummet i Birgitta Trotzigs författarskap

  Author : Mattias Pirholt; Uppsala universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Hvad är nu för tiden en målares uppgift? Fem målningar av Olof Hermelin

  Author : Jan Thunholm; Uppsala universitet; []
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Friction and temperature characteristics of wet clutch engagement

  Author : Mikael Holgerson; Luleå tekniska universitet; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Maskinelement; Machine Elements;

  Abstract : För att erhålla mjukare växlingsförlopp och samtidigt få lång livslängd på våta kopplingar i automatväxellådor krävs förbättrad konstruktion. För att förbättra konstruktionen behövs mer kunskap om inkopplingsförloppet av våta kopplingar. En testrigg för att undersöka inkopplingsförloppet har byggts. READ MORE