Search for dissertations about: "time constant"

Showing result 1 - 5 of 766 swedish dissertations containing the words time constant.

 1. 1. Travelling through time Students’ interpretation of evolutionary time in dynamic visualizations

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Jörgen Stenlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Örebro universitet.; [2019]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Evolution; visualization; time; learning; threshold; zooming;

  Abstract : För att kunna förstå och ta ställning till utmaningar i form av exempelvis klimatförändringar, förlust av biodiversitet och antibiotikaresistens krävs kunskap om evolution. För att förstå evolution är det i sin tur viktigt att inse betydelsen av de tidsskalor som evolutionära processer omfattar. READ MORE

 2. 2. Time of Crisis : Order, Politics, Temporality

  University dissertation from Lund University

  Author : Petter Narby; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Crisis; Exception; Order; Politics; Time; Temporality; Derrida; Deconstruction;

  Abstract : Kriser är allmänna och problematiska inslag i samtida politik. Förstådd som en punkt i tiden då ordningen är underminerad av oordning och förändring medför krisen en normativ förskjutning som möjliggör extraordinära åtgärder och att krisen avgränsas från det normala, att det oförutsägbara kan avgränsas till krisen och det som görs i kriser kan anses sakna konsekvenser för normaliteten. READ MORE

 3. 3. Multiple Time Scales and Longitudinal Measurements in Event History Analysis

  University dissertation from Umeå : Statistik

  Author : Danardono; Umeå universitet.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Statistics; Cox regression; multiple events; proportiona hazards; random effects; survival analysis; time-dependent covariates; time origin; Statistik; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Statistics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Statistik; Statistics; statistik;

  Abstract : A general time-to-event data analysis known as event history analysis is considered. The focus is on the analysis of time-to-event data using Cox's regression model when the time to the event may be measured from different origins giving several observable time scales and when longitudinal measurements are involved. READ MORE

 4. 4. LQG-Based Real-Time Scheduling and Control Codesign

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Yang Xu; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2017-11-20]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LQG control; Real-time system; Scheduling; Time-delay system;

  Abstract : Having multiple control tasks concurrently running on a single computing platform increases the processor utilization but degrades the control performance due to delay and jitter. In scheduling and control codesign, the objective is to optimize the combined performance of all the controllers, subject to a schedulability constraint. READ MORE

 5. 5. No time for reason : Deliberation, status and democracy in the modern democracy

  University dissertation from Norman, OK, USA : University of Oklahoma

  Author : Johan Wänström; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reason; Deliberation; Democracy; Society; Social capital; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Abstract : Economic use of time (efficiency) and democracy are common features in many modern western societies. However, a strong egalitarian democracy requires equal participation in the social construction of meaning, reason and ultimately knowledge. READ MORE