Search for dissertations about: "time-dependence"

Showing result 1 - 5 of 31 swedish dissertations containing the word time-dependence.

 1. 1. Gadodiamide injection for Enhancement of MRI in the CNS. Applications, dose, field and time dependence

  University dissertation from Department of Radiology, Lund University

  Author : Per Åkeson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical physics; Phantom study.; Comparative study; Human; Time dependence; Dosage; Enhancement; Gadolinium; MRI contrast media; Contrast media; Magnetic resonance imaging; Spine; Brain neoplasms; secondary; Brain; radiology; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Magnetresonanstomografi (MRT) är en metod för framställning av bilder av kroppen och av sjukliga förändringar i kroppen. När metoden introducerades ansågs den utomordentligt goda inbyggda vävnadskontrasten vara tillräcklig för att särskilja olika sjukliga förändringar, speciellt i hjärnan. READ MORE

 2. 2. Prognostic factors in soft tissue sarcoma. Tissue microarray for immunostaining, the importance of whole-tumor sections and time-dependence

  University dissertation from Oncology, Lund

  Author : Jacob Engellau; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; growth pattern; time-dependence; P-glycoprotein Pgp ; CD44; β-catenin; cyclin A; bcl-2; p53; Ki-67; immunohistochemistry IHC ; whole-tumor sections; tissue microarray TMA ; Soft tissue sarcoma; prognostic factors; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Maligna mjukdelstumörer, så kallade mjukdelssarkom, utgör hos vuxna en ovanlig tumörform som uppkommer i kroppens stödjevävnader. Till dessa räknas muskler, fett, bindväv, slemsäckar samt kärl och nerver som försörjer dessa vävnader. READ MORE

 3. 3. An experimental study of the time dependence of neutron moderation in light and heavy water

  University dissertation from Oncology, Lund

  Author : Eskil Möller; [1966]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:56;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Fluid mechanical simulations and development for vertical axis turbines

  University dissertation from Uppsala : Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet

  Author : Anders Goude; Uppsala universitet.; [2011]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : The aerodynamics of vertical axis turbines is typically studied using streamtube, vortex or CFD models. This thesis focuses on the first two models, which are the computationally faster ones. READ MORE

 5. 5. Lumbar muscle fatigue : Analysis of electromyography, endurance time and subjective factors in patients with lumbar disc herniation and healthy subjects

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Surgical Science

  Author : Åsa Dedering; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Disability; electromyography; endurance; gender; healthy subjects; lumbar disc herniation; lumbar extensor muscles; muscle fatigue; non-linear regression; recovery; subjective ratings;

  Abstract : The overall aim of the thesis was to investigate the relation between objectively and subjectively assessed lumbar muscle fatigue and subjective factors in patients with lumbar disc herniation and in healthy subjects. Eighty healthy subjects and 43 patients undergoing surgery for lumbar disc herniation and selected consecutively for the study participated. READ MORE