Search for dissertations about: "tomografi"

Showing result 1 - 5 of 73 swedish dissertations containing the word tomografi.

 1. 1. Image Processing for Quantitative Scintillation-Camera Imaging. Application to Radionuclide Therapy

  University dissertation from Department of Radiation Physics, Lund university

  Author : Katarina Sjögreen Gleisner; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tomografi; radiologi; Klinisk fysiologi; medical instrumentation; tomography; radiology; 131-I; Clinical physics; SPECT; conjugate-view; volume quantification; activity quantification; image registration; image segmentation; medicinsk instrumentering; Nuclear medicine; radiobiology; Nukleärmedicin; radiobiologi; Radiopharmaceutical technology; Radiofarmaceutisk teknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Behandling med radionuklidterapi baseras på radioaktiva läkemedel, d.v.s. läkemedel som i sig består av ett radioaktivt ämne, eller som kopplats till en radionuklid. READ MORE

 2. 2. A clinical positron emission tomography facility. 2-[18-F]FDG studies: development and results

  University dissertation from Radiation Physics, Lund

  Author : Tomas G Ohlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiology; Clinical physics; head and neck cancer; monitoring therapy effect; quantification; normalization; 511 keV SPECT; rotating PET scanner; 2-[18-F]FDG; isotope production; 18-F; PET; positron emission tomography; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Fysiologiska och biokemiska processer i den levande kroppen kan studeras mha spårämnestekniken positronemissions tomografi (PET). Den bildgivande tekniken PET kräver radionuklider som sönderfaller genom att sända ut en positron. Positronen är antimateria till elektronen. READ MORE

 3. 3. Proton Magnetic Resonance Spectroscopy in Brain Tumors - Clinical Applications

  University dissertation from Department of Diagnostic Radiology, Lund University

  Author : Isabella Björkman-Burtscher; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiology; Clinical physics; Localization; Abscess; Brain; Tumor; Spectroscopy; Magnetic Resonance; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hjärntumörer är en relativt vanlig sjukdom som förekommer hos både barn och vuxna. Utredning, prognosticering och uppföljning av patienter som har drabbats av sjukdomen sker genom klinisk undersökning och med hjälp av bildgivande tekniker som datortomografi (DT) och magnetisk resonans (MR) tomografi, i dagligt tal magnetkamera. READ MORE

 4. 4. Evaluation of MRI as a diagnostic method in biliary tract conditions

  University dissertation from K Håkansson, Radiologklin, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar, Sweden

  Author : Katarina Håkansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; medical instrumentation; tomography; radiology; Clinical physics; T2; T1; Relaxation rate; Gallbladder bile; Acute cholangitis; Biliary duct injury; Biliary duct disease; Cholecystectomy; Bile duct; Acute cholecystitis; ERCP; Ultrasound; MRI; MRCP;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Smärtor i övre högra delen av buken och/eller gulsot är de mest vanliga symptomen relaterade till lever och gallvägssjukdomar. Den vanligaste orsaken till gallvägssjukdom är sten i gallblåsa och gallvägar som kan leda till inflammation av gallblåsa, gallvägar, lever och bukspottkörtel. READ MORE

 5. 5. Artificial neural networks classify myocardial perfusion images

  University dissertation from Department of Clinical Physiology, Lund University

  Author : Dan Lindahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tomography; radiology; Clinical physics; radionuclide imaging; ischemic heart disease; computer-assisted diagnosis; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska Datortolkning av myokardscintigrafibilder Kärlkramp och hjärtinfarkt sammanfattas ibland under benämningen ischemisk hjärtsjukdom, en vanligt förekommande sjukdom i många industriländer. Sjukdomen beror främst på förträngningar i hjärtats kranskärl, dvs. READ MORE