Search for dissertations about: "totalitarianism"

Found 2 swedish dissertations containing the word totalitarianism.

 1. 1. L'Etat, c'est pas moi : Reframing citizenship(s) in the Baltic republics

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Olivier Danjoux; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; consensus; language; ethnicity; culture; urbanity; time; exogamy; post-communism; communism; totalitarianism; Soviet Union; Estonia; Latvia; Lithuania; Baltic; citizenship; nation; conflict; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling riktar sig till läsare som har ett särskilt intresse i de baltiska staterna såväl som i demokratiseringsfrågor, postkommunism och medborgarskap. Författaren analyserar utvecklingen av medborgarskap i de baltiska länderna under sovjettiden samt sedan återupprättandet av självständigheten 1990. READ MORE

 2. 2. Ambiguity and the modern order: The Sathya Sai Baba movement in Malaysia

  University dissertation from Göteborg : Socialantropologiska institutionen, GU

  Author : Alexandra Kent; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; anthropology; Malaysia; Sathya Sai Baba; religious movement; modernity; politics;

  Abstract : This study examines the Malaysian following of the contemporary Indian godman Sathya Sai Baba, a neo-Hindu guru famed for his miracle-working. This religious innovation has broad appeal among non-Malays, but attempts to formalise and control it have evolved within a middle-class subsection of the Indian community. READ MORE