Search for dissertations about: "transnational engagement"

Showing result 1 - 5 of 11 swedish dissertations containing the words transnational engagement.

 1. 1. Between Communication and Community : EU Constitution Making, a European Public Sphere and the (Un-)Likelihood of Transnational Debate

  University dissertation from Lund University

  Author : Maximilian Conrad; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; postnational democracy; framing; European public sphere; daily newspapers; constitutional patriotism; transnational debate; deliberation; Habermas; transnational engagement; permeability;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Behövs en gemensam offentlig sfär i Europa för att EU:s beslutsprocess ska kunna anses vara demokratiskt legitim – och hur skulle en sådan europeisk offentlig sfär kunna se ut? Mot bakgrunden av debatten om EU:s demokratiska underskott undersöker denna studie vilken roll dagstidningar spelar i skapandet av transnationella debattarenor. Specifikt undersöker studien om en starkt utpräglad samhörighetskänsla bland européerna är en förutsättining för en transnationell debatt, eller om en sådan debatt snarare förutsätter en viss syn hos centrala aktörer (i vårt fall dagstidningar) angående var demokrati i Europa ska vara förankrad: leder en mer postnationell syn på demokrati till en mer aktiv roll i skapandet av transnationella debattarenor? Frågan om den offentliga sfärens identitära förutsättningar har hittills inte besvarats tillräckligt. READ MORE

 2. 2. Do You Have a TV? Negotiating Swedish Public Service through 1950's Programming, "Americanization," and Domesticity

  University dissertation from Stockholm : Department of Media Studies, Stockholm University

  Author : Tove Thorslund; Stockholms universitet.; [2018]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; television history; cultural history; public service; 1950s; television programming; intermediality; simulcast; program format; transnational; Americanization; domesticity; television set as furniture; everyday life; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Abstract : This dissertation presents a cultural history of early Swedish television. The focus is on the investigation of 1950s programming, intermedial connections, processes of “Americanization,” and domestic, socio-cultural change in direct relation to the new medium. READ MORE

 3. 3. United Agents : Community of Practice within Border Policing in the Baltic Sea Area

  University dissertation from Stockholm : Department of Media Studies, Stockholm University

  Author : Sophia Yakhlef; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Border police collaboration; community of practice; intelligence sharing; transnational policing; face- to-face encounters; meetings; trust building; Baltic Sea area; Europe; Gränspolissamverkan; gemenskapspraktik; underrättelseinformation; informationsutbyte; gränsöverskridande polisarbete; interaktioner; möten; förtroende; Östersjöområdet; Europa;

  Abstract : De senaste årens fokus på säkerhetsrisker i samhället har gett upphov till olika former av polisarbete, såsom gränsöverskridande och underrättelsebaserat polisarbete. Den här studien uppmärksammar ett samverkansprojekt mellan gränsmyndigheter i Östersjöområdet som pågick mellan 2014 och 2015. READ MORE

 4. 4. Service stations along global knowledge pipelines - on innovation intermediaries' function in fostering globalized innovation processes

  University dissertation from Research Policy Institute, Lund University

  Author : Emily Wise; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; innovation intermediaries; globalization of innovation; transnational innovation networks; cluster organizations;

  Abstract : Innovation is an interactive learning process that is facilitated naturally by geographic proximity. Innovation intermediaries can serve as an extra catalyst to and facilitator of interaction and collaboration. READ MORE

 5. 5. The Eastward Enlargement of European Parties Party Adaptation in the Light of EU-enlargement

  University dissertation from Örebro : Örebto universitet

  Author : Mats Öhlén; Örebro universitet.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Transnational political parties; European Union; Central and Eastern Europe; Christian democracy; social democracy; liberalism; Political Science; Statskunskap;

  Abstract : The aim of the study is to map out and analyse the integration of political parties from Central and Eastern Europe into the main European party families. The prospect of eastern enlargement of the EU implicated opportunities and above all challenges for the West European party families. READ MORE