Search for dissertations about: "transplantation immunologi serology immunology cytokine tolerance lak nk serologi ctl staphylococcal"

Found 1 swedish dissertation containing the words transplantation immunologi serology immunology cytokine tolerance lak nk serologi ctl staphylococcal.

  1. 1. Activation of murine cytotoxic cells with interelukin-2 and the bacterial superantigen staphylococcal entertoxin A

    University dissertation from Department of Cell and Molecular Biology, Lund University

    Author : Hans Belfrage; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; transplantation; serology; Immunology; cytokine; tolerance; LAK; NK; serologi; CTL; Staphylococcal enterotoxin A; SEA; Interleukin-2; murine; deletion; anergy;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Tumörer uppstår då celler i kroppen plötsligt börjar växa och dela sig obehindrat. Tumöromvandlingen är ett resultat av mutationer i cellens gener som kontrollerar hur celler tillväxer och differentieras. Sådana gener kallas för onkgener och suppressorgener. READ MORE