Search for dissertations about: "traumatology"

Showing result 1 - 5 of 135 swedish dissertations containing the word traumatology.

 1. 1. Acute Liver Injury and the Gut. Role of Nitric Oxide, and the Effect of Arginine and Probiotic Administration

  University dissertation from Department of Surgery, Malmö University Hospital, Lund University

  Author : Diya Adawi; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gastro-enterology; traumatologi; ortopedi; Kirurgi; Lactobacilli; Bacterial translocation; D-galactosamine; Intestinal mucosal changes; Luminal factors; Microflora; Surgery; orthopaedics; traumatology; Gastroenterologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Akut leverskada och tarmen. Kväveoxids roll, och effekten av arginin- och probiotikatillförsel... READ MORE

 2. 2. Changes in bone mass and skeletal structure in the postmenopausal period

  University dissertation from Annelie Norrby, Department of Orthopaedics, Malmö University Hospital, 20502 Malmö, Sweden

  Author : Henrik Ahlborg; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; Surgery; hormone replacement therapy.; physical activity; bone strength; bone size; bone loss; longitudinal; Menopause; bone mineral density; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Benskörhet (osteoporos) är en sjukdom som karaktäriseras av minskad mängd benmassa och försämrad benkvalitet. Benskörhet leder till en ökad risk för frakturer. Förekomsten av benskörhet har fördubblats under de senaste decennierna. READ MORE

 3. 3. Early parathyroidectomy in mild primary hyperparathyroidism: Effects on heart and bones

  University dissertation from Department of Surgery, Malmö University Hospital, Lund University

  Author : Erik Almqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; parathyroidectomy; hyperparathyroidism; bone metabolism; testosterone; myocardial hypertrophy; cardiac function; echocardiography; radionuclide angiography; natriuretic peptide; Surgery; orthopaedics; traumatologi; ortopedi; traumatology; Kirurgi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det råder delade meningar om hur man bäst tar hand om patienter med lindrig primär hyperparatyreoidism (PHPT), dvs. överfunktion i en eller flera av de fyra bisköldkörtlarna med endast lätt förhöjning av kalciumnivån i blodet. READ MORE

 4. 4. Cervical Radiculopathy: A Study With Selective Nerve Root Blocks

  University dissertation from Department of Neurosurgery, Lund University

  Author : Leif Anderberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; orthopaedics; Contrast distribution; Nerve root block; Cervical radiculopathy; Kirurgi; traumatology; Treatment; ortopedi; traumatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Symtomgivande nervrots påverkan i halsryggen diagnostiseras via sjukhistoria, klinisk undersökning och magnetkamera undersökning av halsryggen (MRI). Hos flera av patienterna som genomgår denna utredning infinner sig svårigheter att identifiera den/de nervrötter som är ansvariga för patientens smärta. READ MORE

 5. 5. ON ARTHRODESIS AND REPLACEMENT OF THE HUMAN ANKLE

  University dissertation from Department of Orthopaedics, Lund University

  Author : Thomas Anderson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Osteoarthritis; Replacement; Surgery; orthopaedics; traumatology; traumatologi; Kirurgi; ortopedi; Rheumatoid arthritis; Arthrodesis; Ankle;

  Abstract : Of 30 primary ankle fusions in patients with osteoarthrosis, 25 ankles underwent clinical evaluation by two independent observers. In 29 cases, two independent radiologists, unanimously found 26 ankles to be radiographically fused, and three not fused. The consistency between the two orthopaedic surgeons evaluations was somewhat lower. READ MORE