Search for dissertations about: "tryckpapper"

Found 3 swedish dissertations containing the word tryckpapper.

 1. 1. Tactile Perception Role of Friction and Texture

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Lisa Skedung; KTH.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; human skin; tactile friction; finger friction; skin friction; skin tribology; biotribology; tactile perception; haptic perception; psychophysics; haptics; surface roughness; surface texture; contact area; nanostructure; model surfaces; surface wrinkling; printing paper; tissue paper; magnitude estimation; multidimensional scaling; tactile threshold; psychophysical relations; smoothness; coolness; coarseness; softness; force sensor; skin lipids; topical formulations; skin creams; taktil friktion; fingerfriktion; hudfriktion; hudtribologi; biotribologi; taktil perception; psykofysik; haptik; ytråhet; ytstruktur; ytveckning; nanostruktur; kontaktarea; modellytor; friktionskoefficient; kraftmätare; bestruket papper; obestruket papper; tryckpapper; mjukpapper; multidimensionell skalning; magnitud estimation; taktilt tröskelvärde; lenhet; mjukhet; svalhet; strävhet; hudlipider; topikala beredningar; hudkräm;

  Abstract : Tactile perception is considered an important contributor to the overall consumer experience of a product. However, what physical properties that create the specifics of tactile perception, are still not completely understood. READ MORE

 2. 2. Heterogeneous Film-Forming Latexes : Preparation - Morphology - Mechanical Properties

  University dissertation from Department of Chemical Engineering, Lund University

  Author : Ola Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; core-shell; particle morphology; heterogeneous latexes; particle size; crosslinking; hydrophilicity; poly isoprene-co-styrene-co-methacrylic acid ; monomer partitioning; internal particle viscosity; transmission electron microscopy TEM ; calorimetric reactor; two-stage; seeded emulsion polymerization; film morphology; mechanical properties; paper coating.; Polymer technology; biopolymers; Polymerteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Marknaden för bestrukna tryckpapper har vuxit snabbare än för andra papperskvaliteter och förväntas göra så även i framtiden. Drivkraften bakom denna utveckling är kraven på bra färgåtergivning, framför allt inom reklamsektorn. READ MORE

 3. 3. Thermostable Xylanases from Rhodothermus marinus

  University dissertation from Biotechnology, Lund University

  Author : Leif Dahlberg; [1996]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; characterization; application; xylanolytic bacteria; thermophile; thermostability; purification; thermostable xylanase; xylosidase; Rhodothermus marinus; xylanase; gene sequence; Biotechnology; Bioteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Det magnifika skådespelet av erupterande geysrar, varma, rykande källor av skilda slag samt kokande lerpölar är en uppseendeväckande syn. Dessa extrema miljöer av hög temperatur och mycket låga pH-värden verkar långt ifrån livsbejakande. READ MORE