Search for dissertations about: "tumour virology"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the words tumour virology.

 1. 1. Human Endogenous Retroviruses: Studies on Transcriptional Activity and Genetic Variability

  University dissertation from Department of Medical Microbiology, Lund University

  Author : Patrik Medstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; virology; bacteriology; HERVs; Human endogenous retrovirus sequences; reverse transcriptase; Microbiology; differential RNA expression.; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Retrovirus är en stor grupp av virus som infekterar djur och människor och kan ge upphov till olika slags sjukdomar. Hos människa finns tre olika grupper av retrovirus. Det mest kända är HIV (humant immunbrist virus) och infektion av detta leder i många fall till AIDS. READ MORE

 2. 2. Polyomavirus infections in humans

  University dissertation from Department of Medical Microbiology, Lund University

  Author : Annika Lundstig; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Polyomaviruses; tumour virology; BK virus; neuroblastoma; maternal infection; Real Time PCR; enzyme immunoassay; seroprevalence; JC virus; SV40; virus like particles VLPs ; seroepidemiology; biobank; mesothelioma tissues; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Polyomavirus är en familj av små DNA-virus som har onkogena egenskaper i försöksdjur i celler in vitro. De humana polyomavirusen BK virus (BKV) och JC virus (JCV) infekterar en stor del av befolkningen. Ungefär 70-80 % av vuxna är seropositiva, har antikroppar mot BKV och JCV. READ MORE

 3. 3. Nuclear mechanisms in cell death induced by HAMLET (human alpha-lactalbumin made lethal to tumour cells)

  University dissertation from Caroline Düringer, Sölvegatan 23, 22362 Lund

  Author : Caroline Düringer; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mikrobiologi; virology; mykologi; bakteriologi; virologi; mycology; bacteriology; Microbiology; chromatin; histones; apoptosis; alpha-lactalbumin; programmed cell death;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Celler är de minsta levande beståndsdelarna i kroppens vävnader. Under fosterutecklingen och kontinuerligt under livet behöver vävnaderna storlek regleras och gamla celler bytas ut mot nya. READ MORE

 4. 4. The quest for new improved adenovirus gene therapy vectors against glioma tumours

  University dissertation from Umeå : Klinisk mikrobiologi

  Author : Johan Skog; Umeå universitet.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gene therapy; virology; adenovirus; glioma; glioblastoma; Genterapi; virologi; adenovirus; gliom; glioblastom; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Microbiology Virology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Mikrobiologi Virologi;

  Abstract : Gene therapy has received much attention the last decade as a method to correct a number of disorders arising from a defective gene. Gene therapy can be defined as the introduction of a functional genetic element into a cell for a therapeutic purpose. READ MORE

 5. 5. Cutaneous Human Papillomaviruses

  University dissertation from Medical Microbiology, Lund University

  Author : Kristina Hazard; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Skin cancer; HPV heterogeneity; Persistence; Human Papillomavirus; Phylogeny; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Abstract : Human papillomaviruses (HPVs) exist as more than 100 distinct types. Variants of HPVs appear to be common findings while HPV subtypes have been considered rare. New information about subtypes has recently been reported by us. READ MORE