Search for dissertations about: "turboladdad motor"

Found 2 swedish dissertations containing the words turboladdad motor.

 1. 1. On-Engine Turbocharger Performance Considering Heat Transfer

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Habib Aghaali; KTH.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; turbocharger; Internal combustion engine; heat transfer; turbocharged engine; on-engine turbocharger; turbocharger performance; توربو شارژر، موتور احتراق داخلی، انتقال حرارت، توربوچارجر; turbo; turboladdare; förbränningsmotor; värmeöverföring; turboladdad motor;

  Abstract : Heat transfer plays an important role in affecting an on-engine turbocharger performance. However, it is normally not taken into account for turbocharged engine simulations. READ MORE

 2. 2. Turbo Charged Low Temperature Combustion - Experiments, Modeling and Control

  University dissertation from Tryckeriet i E-huset, Lunds universitet

  Author : Hans Aulin; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HCCI; PPC; CAI; NVO; low temperature combustion; torductor; ion current; control; modeling; combustion feedback; sensors;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ekonomin och välfärden är starkt beroende av tillförlitlig transport och energiförsörjningsteknologi. En stor del av denna teknik bygger på användandet av förbränningsmotorer. Då dessa till antalet är så stort utgör de tillsammans en stor miljöbelastning. READ MORE