Search for dissertations about: "tvärvetenskaplig"

Showing result 1 - 5 of 17 swedish dissertations containing the word tvärvetenskaplig.

 1. 1. Shaping urban environments through human selection for plant traits

  University dissertation from Stockholm : Stockholm Resilience Centre, Stockholm University

  Author : Julie Goodness; Stockholms universitet.; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cape Town; cities; ecosystem services; environmental management; functional traits; interdisciplinary; landscaping preferences; residential landscapes; social-ecological system; Stockholm; traits; urban ecology; Kapstaden; städer; kulturella ekosystemtjänster; ekosystemtjänster; miljöförvaltning; funktionella egenskaper; tvärvetenskaplig; anläggningspreferenser; bostadsmiljö; socialekologiska system; Stockholm; växtegenskaper; urban ekologi; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

  Abstract : Cities, as home to the majority of the world’s people, are significant sites for addressing challenges of achieving sustainability and securing human wellbeing. Urban environments are complex social-ecological systems, and meeting these challenges requires better understandings of the interactions of social and ecological elements. READ MORE

 2. 2. Service Design : a conceptualization of an emerging practice

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Katarina Wetter Edman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; service design; design practice; design management; user involvement; service marketing management; Service-Dominant logic; service-dominant logic; tjänstedesign; designpraktik; användarinvolvering; Service;

  Abstract : Tjänstedesign, är till sin natur tvärvetenskaplig med rötter både inom design och servicemanagement/marketing tradition. Tidigare designforskning har främst baserats på vad entjänstedesigner gör och relaterar i liten grad till det mer etablerade service marketing/managementområdet. READ MORE

 3. 3. Efficient improvement of energy efficiency in small and medium- sized Swedish firms

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Sandra Backlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Gävle.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy efficiency potential; small and medium- sized firms; energy management; energy audits; energy services; Energieffektiviseringspotential; små och medelstora företag; energiledning; energikartläggningar; energitjänster;

  Abstract : Detta är en avhandling om effektiv implementering av energieffektiviseringsåtgärder i svenska små och medelstora företag. Syftet är att undersöka och diskutera potentialen för att på ett ekonomiskt effektivt sätt öka implementering av energieffektiva åtgärder i svenska företag. READ MORE

 4. 4. Family theme parks, happiness and children’s consumption From roller-coasters to Pippi Longstocking

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : David Cardell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Happy; emotions; childhood; time; money; value; amusement park; leisure; tourism; mesh; ethnography; Nöjespark; temapark; glädje; nöje; känslor; etnografi; fritid; turism; värde; konsumtion; barn; barndom; familj;

  Abstract : This book provides an ethnographic contribution to research on children’s consumption, family life and happiness. Various and shifting notions of happiness are explored, as well as conditions for and challenges to happiness, through an analysis of video-recorded interviews and mobile ethnography conducted in two of the most popular theme parks in Sweden. READ MORE

 5. 5. Sustainability for Whom? The Politics of Imagining Environmental Change in Education

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Hanna Sjögren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Environmental humanities; feminist theory; philosophy of education; posthumanities; teacher education; human-animal studies; sustainability; sustainable development; post-politics; social imaginaries; Humanistiska miljöstudier; feministisk teori; utbildningsfilosofi; posthumaniora; lärarutbildning; människa-djur-studier; hållbarhet; hållbar utveckling; postpolitik; imaginärer;

  Abstract : Global initiatives regarding environmental change have increasingly become part of political agendas and of our collective imagination. In order to form sustainable societies, education is considered crucial by organizations such as the United Nations and the European Union. READ MORE