Search for dissertations about: "type 2 diabetes mellitus"

Showing result 11 - 15 of 231 swedish dissertations containing the words type 2 diabetes mellitus.

 1. 11. Search for Type 2 Diabetes Susceptibility Genes Using Multiple Approaches

  University dissertation from Cecilia Lindgren, UMAS ing. 46, 205 02 Malmö, Sweden

  Author : Cecilia Lindgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; single nucleotide polymorphism SNP ; transmission-disequilibrium test TDT ; genetic variation; single strand conformational polymorphism SSCP ; gene expression; insulin; glucose; genome-wide scan; linkage; genetic association; Type 2 diabetes; early onset diabetes EOD ; sekretion; diabetologi; Endokrinologi; diabetology; Endocrinology; secreting systems; signal-to-noise ratio SNR ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Typ 2 diabetes (även kallat sockersjuka eller åldersdiabetes) är en av våra vanligaste förekommande folksjukdomar och ungefär 5% av alla människor beräknas ha sjukdomen. Typ 2 diabetes karakteriseras av kroniskt förhöjda blodsocker-nivåer som orsakas dels av en oförmåga hos insulin att befrämja blodsockerupptag i dess målvävnader, fett och muskel, och dels av en oförmåga hos bukspottkörteln att svara på detta med en ökad inulinproduktion. READ MORE

 2. 12. The Diabetes Incidence Study in Sweden (DISS): Ascertainment, risk factors, and problems with classification

  University dissertation from Bengt Littorin, Södervärns Vårdcentral, Ahlmansgatan 12, S-214 27 Malmö, Sweden

  Author : Bengt Littorin; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; type 1; stress; register; life events; incidence; ICA; family characteristics; GADA; epidemiology; diabetes mellitus; classification; Ascertainment; BMI; type 2; unclassifiable; year of diagnosis.; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Patienter med diabetes mellitus har högt blodsocker. Insulin reglerar blodsockervärdena. Redan i slutet av 1800 talet föreslogs att skulle det finnas två olika typer av diabetes, den ena beroende på bristande insulinbildning, den andra beroende på bristande insulineffekt. READ MORE

 3. 13. Integrating bioinformatics and physiology to describe genetic effects in complex polygenic diseases

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Hemang Parikh; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Insulin sensitivity; Type 2 diabetes mellitus; Skeletal muscle; Gene expressionprofiling; TXNIP; Maximal oxygen uptake; Type 1 fibers; NDUFB5; CPT1B; ATP5C1; AHNAK; CAST; Genome-wide association studies.;

  Abstract : Type 2 diabetes mellitus (T2DM) results from interaction between genetic and environmental factors. The worldwide prevalence of T2DM is increasing rapidly due to reduction in physical activity, increase in dietary intake, and the aging of the population. READ MORE

 4. 14. Control of metabolism and hormone secretion from pancreatic alpha and beta cells

  University dissertation from Molecular Metabolism

  Author : Jelena Stamenkovic; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CLOCK genes; insulin; glucagon; metabolites; mitochondria; knock out;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Diabetes mellitus är en endokrin sjukdom. Hos friska individer producerar beta och alpha cellerna i bukspottkörteln insulin och glukagon, de viktigaste hormonerna för att reglera blodglukos¬koncentrationen. Insulin utsöndras som svar på förhöjda blodglukosnivåer. READ MORE

 5. 15. Diabetes Mellitus at the Time for Diagnosis Studies on Prognostic Factors

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Mats Martinell; Uppsala universitet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; New-onset Diabetes Mellitus; socioeconomic position; epidemiology; diabetes complications; diabetic retinopathy; cellular immunology; diabetes classification; type 2 diabetes; latent autoimmune diabetes in adults LADA ; type 1 diabetes; Allmänmedicin; Family Medicine; Endokrinologi och Diabetologi; Endocrinology and Diabetology;

  Abstract : The aim for this thesis was to identify prognostic factors for chronic diabetes complications that exist at the time of diabetes diagnosis.Low level of education (<12 years) and low income (<60% of median) was found to increase the risk to have high (>70 mmol/mol) HbA1c at the time of diagnosis with 34 % and 35 %, respectively. READ MORE