Search for dissertations about: "u"

Showing result 1 - 5 of 774 swedish dissertations containing the word u.

 1. 1. Tribological aspects on rock and drill in rock drilling

  Author : U Beste; Uppsala universitet.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Characterisation of non-organofunctional silane films on metal substrates by ToF-SIMS, AES and XPS

  Author : U Bexell; Uppsala universitet.; [2001]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. U-landsbilden : en undersökning av allmänna opinionen

  University dissertation from Stockholm : Almqvist & Wiksell

  Author : Stig Lindholm; Stockholms universitet.; [1970]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Micro texturing of surfaces for improved tribological properties

  University dissertation from Stockholm : Almqvist & Wiksell

  Author : U Pettersson; Uppsala universitet.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Pharmacological Modulation of Skeletal Homeostasis

  University dissertation from Niklas Andersson, Department of Pharmacology, Institute of Physiolological Sciences, BMC F13, Lund University, SE-221 84 LUND, Sweden

  Author : Niklas U. Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Farmakologi; toxicology; farmakognosi; farmaci; toxikologi; pharmacy; pharmacognosy; Pharmacological sciences; peripheral quantitative computed tomography.; dual energy X-ray absorptiomenty; estrogen; parathyroid hormone; gastrectomy; alendronate; ovariectomy; Bone;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Benskörhet (osteoporos) är en sjukdom, som leder till att benstommen förlorar en del av sitt kalkinnehåll och sin styrka. Benbrott kan därigenom uppstå spontant eller vid lättare påfrestningar. READ MORE