Search for dissertations about: "ultrafast nuclear dynamics"

Showing result 1 - 5 of 11 swedish dissertations containing the words ultrafast nuclear dynamics.

 1. 1. Theoretical perspectives on ultrafast and non-linear spectroscopy

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Physics

  Author : Emil Vinas Boström; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-05-07]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Non-linear optics; Ultrafast dynamics; Non-equilibrium Green s functions; Density functional theory; Multi-photon absorption; Second harmonic generation; Desorption dynamics; Auger decay; Charge-separation dynamics; Quantum Zeno effect; Fysicumarkivet A:2018:Vinas Boström;

  Abstract : Ljus kan användas till många saker, allt från att sända radiosignaler och skicka information i optiska fibrer, till att lysa upp hem och utvinna energi via solceller. Det ljus vi är mest vana vid som människor är ett intervall av våglängder mellan 400 och 700 nanometer (en nanometer är en miljarddels meter), som svarar mot alla synliga färger mellan rött och violett. READ MORE

 2. 2. Investigation of Ultrafast Molecular Dynamics via Covariance Mapping : A Tool for Intense XUV Light Sources

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Jan Lahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-03-04]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Covariance; Ultrafast; High-order harmonic generation; Extreme Ultraviolet; Pump probe; FLASH; Velocity map imaging; wavefront; FEL; photodissociation; Coulomb explosion; Fysicumarkivet A:2019:Lahl;

  Abstract : The study of molecular dynamics involves observations of the motion of nuclei and electrons. While nuclear motion is usually on the picosecond or femtosecond timescale, attosecond precision is necessary to directly observe the motion of electrons. READ MORE

 3. 3. Quantum chemical calculations of multidimensional dynamics probed in resonant inelastic X-ray scattering

  University dissertation from Stockholm : Department of Physics, Stockholm University

  Author : Emelie Ertan; Stockholms universitet.; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quantum chemistry; X-ray spectroscopy; RASSCF; density functional theory; ultrafast nuclear dynamics; kemisk fysik; Chemical Physics;

  Abstract : This thesis is devoted to the theoretical study of the dynamical processes induced by light-matter interactions in molecules and molecular systems. To this end, the multidimensional nuclear dynamics probed in resonant inelastic X-ray scattering (RIXS) of small molecules, exemplified by H2O (g) and H2S (g), as well as more complex molecular systems, exemplified by NH3 (aq) and kaolinite clay, are modelled. READ MORE

 4. 4. Ultrafast Photoionization Dynamics Studied with Coincidence Momentum Imaging Spectrometers

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Yu-Chen Cheng; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-03-01]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Photoionization; High-order Harmonic Generation; Extreme Ultraviolet; Free-Electron Laser; Molecular Dissociation; Charge Transfer; Coincidence Measurement; Momentum Imaging; Electron Wave Packet;

  Abstract : The time scale of the dynamics in atoms and molecules varies from attoseconds (10-18) to picoseconds (10-12) depending on the size of the particles. To study such dynamics, ultrafast light pulses are needed to trigger and capture the reaction. One of the most direct methods consists in ionizing the system and observing the following response. READ MORE

 5. 5. Spatial and temporal aspects of intense attosecond pulses for pump-probe experiments

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Hampus Wikmark; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-04-23]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ultrafast lasers; ultrafast optics; attosecond pulses; pump-probe experiments; XUV light; XUV focusing; wavefront sensing; XUV optics; X-ray optics; Fysicumarkivet A:2019:Wikmark; ultrasnabba lasrar; attosekundspulser; pump-prob-experiment; XUV-ljus; vågfrontmätningar; XUV-optik; Röntgen-optik;

  Abstract : Kärn- och elektrondynamik i atomer och molekyler är grunden för många fysiska processer och kemiska reaktioner. Ofta händer denna dynamik på tidsskalor som är så korta att de kallas ultrasnabba.För att studera ultrasnabba fenomen behövs tekniker som pump-prob-experiment med ultrasnabba ljuspulser. READ MORE