Search for dissertations about: "unicast"

Showing result 1 - 5 of 16 swedish dissertations containing the word unicast.

 1. 1. Resource Allocation with Potts Mean Field Neural Network Techniques

  University dissertation from Sölvegatan 14 A, 223 62 Lund , Sweden

  Author : Martin Lagerholm; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Potts; combinatorial optimization; ANN; mean field; approximation; routing; unicast; multicast; airline crew; scheduling; ECG; NP-complete.; Matematik; Mathematics; algorithm; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap; Fysicumarkivet A:1998:Lagerholm;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar komplexa optimerings problem med artificiella neuron nätverk (ANN) tekniker och diverse verktyg från den teoretiska fysiken. För många typer av komplexa optimerings problem kan den mänskliga hjärnan prestera ett snabbt och hyfsat bra svar. READ MORE

 2. 2. On Unicast QoS Routing in Overlay Networks

  University dissertation from Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Author : Dragos Ilie; Blekinge Tekniska Högskola.; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : In the last few years the Internet has witnessed a tremendous growth in the area of multimedia services. For example YouTube, used for videosharing [1] and Skype, used for Internet telephony [2], enjoy a huge popularity, counting their users in millions. READ MORE

 3. 3. On Optimization in Design of Telecommunications Networks with Multicast and Unicast Traffic

  University dissertation from Stockholm : Matematik

  Author : Mikael Prytz; KTH.; [2002]
  Keywords : telecommunications; network design; network dimensioning; network configuration; multicast traffic; location; network optimization; Lagrangian decomposition; branch-and-bound; branch-and-cut; shortest path routing;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Fair Treatment of Multicast Sessions and Their Receivers Incentives for more efficient bandwidth utilization

  University dissertation from Sundsvall : Mid Sweden Univ

  Author : Patrik Österberg; Mittuniversitetet.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bandwidth allocation; cost allocation; fairness; multicast; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Data- och systemvetenskap;

  Abstract : Tjänster för strömmad media stiger kraftigt i popularitet, samtidigt som utbudet av denna typ av tjänster ökar. Internet protocol television (IPTV) med standardupplösning levereras redan till många hem, och högupplöst IPTV kommer att bli vanligt inom en relativt snar framtid. READ MORE

 5. 5. Efficient multicast video streaming over heterogeneous networks

  University dissertation from Stokholm : KTH, Inst.f.mikroelektronik och informationsteknik

  Author : Patrik Österberg; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; KTH.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; multicast; fairness; video; TECHNOLOGY Information technology Telecommunication; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Telekommunikation;

  Abstract : The demand for real-time video streaming over Internet is ever growing. The aggregated bandwidth of the video flows can be substantial, which motivates the use of bandwidth-preserving techniques such as multicast transmission and powerful source coding algorithms. READ MORE