Search for dissertations about: "urban politics"

Showing result 1 - 5 of 53 swedish dissertations containing the words urban politics.

 1. 1. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Author : Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Abstract : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. READ MORE

 2. 2. The void : Urban wasteland as political space

  Author : CECILIA VON SCHÉELE; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; urban void; urban wasteland; urban planning; urban politics; space; rhythm; undecidable; montage; Derrida; Massey;

  Abstract : The rugged field and group of trees between housing estates or next to the railroad tracks, the left-over space of deserted industrial areas, the vacant demolition site of a central city block – they could all be termed ‘urban voids’. However, they are often anything but voids, in a literal sense, as they are not empty, or deserted. READ MORE

 3. 3. Botanizing the Asphalt : Politics of Urban Drainage

  Author : Andrew Karvonen; Steven A. Moore; USA University of Texas at Austin; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Wastelands of difference? Urban nature and more-than-human difference in Berlin and Gothenburg

  Author : Mathilda Rosengren; Matthew Gandy; Maan Barua; Steve Hinchliffe; University of Cambridge; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Berlin; Gothenburg; more-than-human ethnography; multispecies ethnography; more-than-human geography; urban green space; urban wastelands; landscape architecture; urban planning; non-human agency; affect; Stadtbrachen; Brachen; Anita-Berber-Park; St. Thomas Friedhof; Natur-Park Südgelände; Park am Gleisdreieck; Göteborg; Trollspisberget; Högåsberget; Frihamnen; Mossen; bostadsnära natur; Urban studies; Urbana studier;

  Abstract : This thesis explores more-than-human entanglements of contemporary urban environments in order to develop a rearticulation of urban landscapes as spaces decidedly beyond the exclusively human. Taking its cue from the question “How do we live with urban difference today?,” such spaces, the thesis argues, emerge through, as well as change with, a variety of socio-ecological entwinements. READ MORE

 5. 5. The answers you seek will never be found at home : Reflexivity, biographical narratives and lifestyle migration among highly-skilled Estonians

  Author : Maarja Saar; Adrienne Sörbom; Paavo Bergman; Michael Janoschka; Södertörns högskola; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reflexivity; highly skilled migration; Eastern Europe; lifestyle migration; Östeuropa; reflexivitet; migration; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Abstract : Det övergripande syftet med denna avhandling är att undersöka förhållandet mellan migration, reflexivitet och social klass. I fokus för den empiriska analysen står högt kvalificerade estniska emigranter. Reflexivitet har hittills inte varit ett viktigt begrepp i migrationsstudier. READ MORE