Search for dissertations about: "uric acid"

Showing result 1 - 5 of 12 swedish dissertations containing the words uric acid.

 1. 1. Arthritogenecity of RNA and its degradation products

  University dissertation from Göteborg : Göteborg University

  Author : Fariba Zare; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dsRNA; ssRNA; virus; arthritis; TLR3; IL-1R; IFNalpha beta receptor; plasminogen; tissue factor; uric acid; inflammation; arthritis; neutrophils;

  Abstract : Viral infections often lead to arthralgias and overt arthritic states. Expression of double stranded RNA (dsRNA) is a common feature of all viruses during their replication and it has been suggested that it is able to induce production of pro-inflammatory cytokines, e.g., interferon-alpha (IFN-alpha). READ MORE

 2. 2. Chronic pain. Epidemiological studies in a general population

  University dissertation from Ingemar Andersson, Bromölla Health Centre, SE-295 35 Bromölla, Sweden

  Author : H. Ingemar Andersson; Ingemar H Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi; MEDICINE; MEDICIN; chronic pain; epidemiology; health care; samhällsmedicin; diagnoses; medication; smoking; uric acid; widespread pain;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under de senaste decennierna har intresset för smärta och smärtbehandling ökat påtagligt. Etablerade smärttillstånd är ofta svårbehandlade och medför stora och kostnadskrävande insatser i sjukvården. Produktionsbortfall och stigande sjukförsäkringskostnader medverkar också till stora samhällseffekter. READ MORE

 3. 3. Antioxidant Capacity in Fruit and Vegetables -Cultivar Variation - Storage Conditions - Human Antioxidant Status

  University dissertation from Biomedical Nutrition, Lund University

  Author : Jessica Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; human plasma antioxidants; Brassica; strawberry; pea; cultivar; ABTS; FRAP; Total antioxidant capacity; TAC; Food and drink technology; Livsmedelsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De positiva hälsoeffekterna av ett högt intag av frukt och grönsaker har diskuterats intensivt under de senaste årtiondena. Flera befolkningsundersökningar har visat på samband mellan ett ökat intag av av frukt och grönsaker och en minskad risk för flera kroniska sjukdomar. READ MORE

 4. 4. Measurement and Evaluation of Antioxidant Status and Relation to Oxidative Stress in Humans

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Cecilia Nälsén; Uppsala universitet.; [2006]
  Keywords : Nutrition; antioxidant; antioxidant status; antioxidant capacity; oxidative stress; lipid peroxidation; F2-isoprostanes; dietary factors; vitamin E; n-3 fatty acids; human; Näringslära;

  Abstract : Numerous diseases are associated with reduced antioxidant defence and oxidative stress. The antioxidant defence includes dietary and endogenous antioxidants and involves complex interactions between them. READ MORE

 5. 5. A Mediterranean dietary intervention study of patients with rheumatoid arthritis

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Linda Hagfors; Umeå universitet.; [2003]
  Keywords : Rheumatoid arthritis; Mediterranean diet; fatty acids; antioxidants; diet history interview; biological markers; doubly labelled water; energy expenditure;

  Abstract : Case control studies have shown that a high consumption of fish, olive oil, and cooked vegetables is associated with a decreased risk of developing rheumatoid arthritis (RA). These foods have a central position in the traditional Cretan Mediterranean diet, and it has been suggested that dietary factors contribute to the low prevalence of RA in Mediterranean countries. READ MORE