Search for dissertations about: "vänskap"

Showing result 1 - 5 of 11 swedish dissertations containing the word vänskap.

 1. 1. "Other Guys Don't Hang Out Like This" : Gendered Friendship Politics Among Swedish, Middle-Class Men

  University dissertation from Uppsala : Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet

  Author : Klara Goedecke; Roger Klinth; Jenny Björklund; Jeff Hearn; Sasha Roseneil; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Masculinity; men; gender; friendship; male friendship; intimacy; disclosing intimacy; conversations; self-development; lads; emotion work; positioning; queer temporalities; friendship temporalities; homosociality; gender equality; Sweden; interview interaction; qualitative interviews; cross-sex interviews; politics; gender politics; masculine positions; middle-class; class; niceness; homophobia; Manlighet; män; genus; genusforskning; vänskap; manlig vänskap; intimitet; samtal; personlig utveckling; grabbar; grabbighet; emotionellt arbete; homosocialitet; könsroller; jämställdhet; Sverige; intervjuinteraktion; kvalitativ metod; forskningsmetodik; queer temporalitet; vänskapstemporalitet; intervjuinteraktion; intervjuer med män; politik; genuspolitik; maskulina positioner; medelklass; klass; svenskhet; trevlighet; homofobi; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Abstract : The overarching aim of this thesis is to deepen the understanding of men’s friendships, in relation to gender, sexuality, power, masculine positions, feminisms and gender equality. The thesis draws upon in-depth interviews conducted individually and with pairs of men, between 25 and 49 years old, predominantly well-educated, white, straight and working white-collar or cultural jobs, twenty in total. READ MORE

 2. 2. Toddlers as social actors in the Swedish preschool

  University dissertation from Stockholm : Department of Child and Youth Studies, Stockholm University

  Author : Ingrid Engdahl; Ann-Christin Cederborg; Peg Lindstrand; Susan Danby; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; toddlers; one year olds; preschool; play; interaction; friendship; communication; phenomenology; social person; agency; småbarn; toddlare; ettåringar; förskola; lek; interaktion; vänskap; kommunikation; fenomenologi; social person; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Abstract : This thesis focuses on interaction among young toddlers during their second year of life in a Swedish preschool. The overall aim of this thesis was to explore interaction, communication and the creation of friendship between the young children during self initiated play activities. READ MORE

 3. 3. Consuming for friendship : Children´s perceptions of relational consumption

  University dissertation from Linnaeus University Press

  Author : Erika Lundby; Tapio Salonen; Carl Hult; Kristina Gustafsson; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; Consumption; Economic Recourses; Economic Vulnerability; Friendship; Materialism; Money; Peers; Relational Consumption; Socialisation; Tweens.; Barn; Ekonomisk utsatthet; Ekonomiska resurser; Konsumtion; Materialism; Pengar; Relationell Konsumtion; Socialisering; Tweens; Vänskap.; Socialt arbete; Social Work;

  Abstract : Swedish children have, from a historical perspective and compared with many other countries, greater economic resources and a higher material living standard. However, there is a widening gap between affluent and vulnerable households in Sweden. READ MORE

 4. 4. Twenty Girls : Growing Up, Ethnicity and Excitement

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International, Stockholm

  Author : Helena Wulff; [1988]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ungdomskultur ; etnicitet ; vänskap ; tonårsflickor ; mikrokultur ; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Timing parenthood Independence, family and ideals of life

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Disa Bergnéhr; Gunilla Halldén; Ann Phoenix; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fertility; postponed parenthood; timing parenthood; family formation; ideals of life; independence; belonging; risk; discourse analysis; focus group method.; fertilitet; uppskjutet barnafödande; tid för föräldraskap; familjebildning; livsideal; oberoende; tillhörighet; risk; diskursanalys; fokusgruppsmetod.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Abstract : Föreliggande arbete är en kvalitativ studie som behandlar valet att bli förälder. Det som undersöks är svenska unga vuxnas samtal kring när tiden är rätt för att bli förälder, livet som förälder kontra livet utan barn, det ideala livet, det goda föräldraskapet och en bra barndom. READ MORE