Advanced search

Found 3 swedish dissertations matching the above criteria.

 1. 1. Essays on human capital investments

  Author : Bo Hansson; Stockholms universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Valuation; human capital; competence development; Humankapital; värdering företagsekonomi ; kompetensutveckling;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Intangibles and the transformation of management control systems : five studies on the changing character of management control systems in Swedish organisations

  Author : Matti Skoog; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management control; Valuation; Ekonomistyrning; Immateriella tillgångar; värdering; Företagsorganisation;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Att skapa en företagsanpassad systemutvecklingsmodell - genom rekonstruktion, värdering och vidareutveckling i T50-bolag inom ABB

  Author : Tommy Wedlund; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : En systemutvecklare arbetar med olika hjälpmedel vid verksamhetsutveckling och systemutveckling. Inom ABB används ofta T50-programmet för att utveckla verksamheten till ett s k T50-bolag. I några av dessa T50-bolag har systemutvecklare använt Pegasus-modellen vid systemutveckling. READ MORE