Search for dissertations about: "värdighet"

Showing result 6 - 9 of 9 swedish dissertations containing the word värdighet.

 1. 6. Furniture for Later Life: Design Based on Older People’s Experiences of Furniture in Three Housing Forms

  University dissertation from Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University

  Author : Oskar Jonsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2013]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Furniture design; Product experiences; Human-furniture relationships; User-centered design; Aging population;

  Abstract : This thesis in industrial design concerns the challenges and possibilities in meeting demographic shifts and the presumed expectations of today’s and tomorrow’s older generations. The background is the lack of furniture that responds to the demands of older consumers and the lack of knowledge about relationships between people and furniture in their home environments and in various forms of elderly care environments. READ MORE

 2. 7. Employment Status and Inequalities in Health Outcomes Population-based Studies from Gävleborg County

  University dissertation from Sundsvall : Mid Sweden University

  Author : Anne-Sofie Hiswåls; Mittuniversitetet.; Högskolan i Gävle.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Employment status; self-reported health; health inequalities; suicidal ideation; anxiety; depression; out of work; perceived well-being; qualitative approach; recession time; Gävle; Anställningsstatus; självrapporterad hälsa; ojämlikhet i hälsa; självmordstankar; ångest; depression; utanför arbetsmarknaden; upplevt välbefinnande; kvalitativt tillvägagångssätt; lågkonjunktur; Gävle;

  Abstract : Bakgrund och Syfte: I ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att inte bara förbättra och bibehålla hälsan utan också främja jämlikhet i hälsa. Epidemiologisk forskning har visat vilken betydelse arbete och arbetslöshet har i utvecklingen av socioekonomiska hälsorisker, där människors möjligheter i livet föreslås vara beroende av deltagande i eller uteslutning från arbetsmarknaden. READ MORE

 3. 8. Unintended Pregnancy, Abortion and Prevention Women and Men's Experiences and Needs

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Marlene Makenzius; Uppsala universitet.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Induced abortion; Risk factors; Unwanted pregnancy; Repeat abortion; Patient satisfaction; Prevention; Existential expression; Home abortion; Care; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Abstract : Women and men’s experiences and needs in relation to induced abortion, and their views on the prevention of unintended pregnancies were explored through questionnaire studies at 10 and13 Swedish women’s clinics (Papers I–IV). Among 798 women in age range 14 – 49, 35% had experience of at least one previous abortion, and in the age range 20 – 49, 41%. READ MORE

 4. 9. Informal caregiving at old age. Content, coping, difficulties and satisfaction

  University dissertation from Lunds Universitet, Institutionen för omvårdnad, Box 157, 221 00 Lund

  Author : Anna Kristensson Ekwall; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gerontology; Gerontologi; satisfaction; coping; gender; loneliness; Elderly; informal caregivers;

  Abstract : Older people take a great share of caregiving responsibility already and thus understanding of their strain, coping and satis-faction is required. The aim was to investigate dimensions of caregiving activities among elderly (75+) caregivers and to study the dimensions in relation to health-related quality of life (Paper I). READ MORE