Search for dissertations about: "vårdpersonal"

Showing result 1 - 5 of 23 swedish dissertations containing the word vårdpersonal.

 1. 1. Stress of conscience and burnout among healthcare personnel working in residential care of older people

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Johan Åhlin; Umeå universitet.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Healtcare personnel; stress of conscience; burnout; social support; guidelines; downsizing; reorganisation; care of older people.; vårdpersonal; samvetsstress; utbrändhet; socialt stöd; riktlinjer; nedskärningar; omorganisering; äldreomsorg.; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Abstract : Background This thesis was part of the research programme ‘Stress of Conscience and Burnout among Healthcare Personnel in Elderly Care’ at Umeå University. Relationships have been found between stress of conscience, perception of conscience, burnout, and social support. READ MORE

 2. 2. Doctors Behind Borders The Ethics of Skilled Worker Emigration

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Yusuf Yuksekdag; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Brain drain; compulsory service; contracts; emigration; ethics; health workers; medical brain drain; skilled workers; responsibility; the right to exit; vulnerability; non-ideal theory; Etik; kontrakt; kunskapsflykt; mänskliga rättigheter; migration; moraliskt ansvar; obligatoriska vårdprogram; rättighet; utsatta grupper; vårdpersonal;

  Abstract : This doctoral thesis within applied ethics consists of four articles together with a cover essay. All articles concern the ethics of skilled health worker emigration from under-served and resourcepoor regions, often referred to as ‘medical brain drain’. READ MORE

 3. 3. Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd

  University dissertation from Malmö : Malmö universitet

  Author : Malin Sundström; Anna-Karin Edberg; Kerstin Blomqvist; Rämgård Margareta; Karin Josefsson; [2020]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Existentiell ensamhet; Sköra äldre personer; Vårdpersonal; Volontärer; Frivilligorganisationer; Enhetschefer; Vårdkontext; Stöd; Intervjuer; Case study; Innehållsanalys; Enkätstudie;

  Abstract : The overall aim of the thesis was to explore healthcare professionals’ and volunteers’ experiences of encountering older persons’ existential loneliness, the significance of the care context, and first-line managers’ view of support. Three of the studies were qualitative with a descriptive design (studies I–III) and the fourth was quantitative with a cross-sectional design (Study IV). READ MORE

 4. 4. Workplace relationships as health-promoting resources at work

  University dissertation from Lund University: Faculty of Medicine

  Author : Sophie Schön Persson; [2019]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health and well-being; Workplace health promotion; Workplace relationships; Salutogenic;

  Abstract : The purpose of this thesis was to explore workplace relations as resources for health and well-being from a salutogenic perspective. The number of elderly people is increasing in the population and elderly care has already a strained workload, why it is urgent to pay more attention to the salutogenic aspects for employees’ in elderly care. READ MORE

 5. 5. Living with head and neck cancer a health promotion perspective - a qualitative study

  University dissertation from Göteborg : Nordic School of Public Health

  Author : Margereth Björklund; Högskolan Kristianstad.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; Head and neck cancer; public health; health promotion; empowerment; qualitative methods; everyday living; nursing; Huvud-halscancer; folkhälsa; hälsofrämjande; egenmakt; kvalitativa metoder; levda erfarenheter; omvårdnad;

  Abstract : Syfte och bakgrund: Avhandlingens övergripande syfte var att få en djupare förståelse för personer med huvud – halscancer vardagsliv samt vad som främjar deras hälsa och välbefinnande d v s ett salutogent synsätt. Kroniska sjukdomstillstånd såsom cancer räknas numera till de stora folksjukdomarna och vid huvud – halscancer är vikten av ett fungerande vardagsliv emellertid ett ofta förbisett folkhälsoproblem. READ MORE