Search for dissertations about: "validity"

Showing result 1 - 5 of 1125 swedish dissertations containing the word validity.

 1. 1. Dimensions of validity studies of the Swedish national tests in mathematics

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Anna Lind Pantzare; Umeå universitet.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; national tests; validity; interrater reliability; standard setting; linking; subscores; test development; didactics of educational measurement; beteendevetenskapliga mätningar;

  Abstract : The main purpose for the Swedish national tests was from the beginning to provide exemplary assessments in a subject and support teachers when interpreting the syllabus. Today, their main purpose is to provide an important basis for teachers when grading their students. READ MORE

 2. 2. A perfect score Validity arguments for college admission tests

  University dissertation from Umeå : Institutionen för Beteendevetenskapliga mätningar, Umeå Universitet

  Author : Per-Erik Lyrén; Umeå universitet.; [2009]
  Keywords : college admission tests; SweSAT; validity; interpretive arguments; predictive validity; equating; item revisions; subscores;

  Abstract : College admission tests are of great importance for admissions systems in general and for candidates in particular. The SweSAT (Högskoleprovet in Swedish) has been used for college admission in Sweden for more than 30 years, and today it is alongside with the upper-secondary school GPA the most widely used instrument for selection of college applicants. READ MORE

 3. 3. Dimensions of Health among Patients in Mental Health Services

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Henrika Jormfeldt; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health; Mental health services; Nurse; Patient; Perceptions; Phenomenography; Questionnaire; Reliability; Subjective experience; Validity; validity; phenomenography questionnaire reliability; perceptions; Medicine human and vertebrates ; psychosomatics; clinical psychology; Psychiatry; Medicin människa och djur ; Psykiatri; klinisk psykologi; subjective experience; patient; nurse; mental health services; psykosomatik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Empiriska studier som fokuserar på subjektivt upplevd hälsa hos patienter i psykiatrin är sällsynta och merparten av de frågeformulär som finns är baserade på en medicinsk grund där objektivt observerbara sjukdomsindikatorer betonas. I studie I och II analyseras och beskrivs uppfattningar av begreppet hälsa hos patienter och sjuksköterskor i psykiatrisk vård med hjälp av en fenomenografisk ansats. READ MORE

 4. 4. On the validity of neurodevelopmental disorders

  University dissertation from Lund : Faculty of Medicine, Lund University Department of Clinical Sciences, Lund

  Author : Sara Lina Hansson Halleröd; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Validity; reliability; A-TAC; autism; ADHD; neurodevelopmental disorders; screening; comorbidity; patient experience;

  Abstract : Abstract Introduction: Validity is important at different levels in psychiatry. Valid structured instruments are important aids in screening and diagnostics, in both research and clinical practice. An aim of the diagnostic procedure is to yield valid diagnoses. READ MORE

 5. 5. On the validity of neurodevelopmental disorders

  University dissertation from Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

  Author : Sara Lina Hansson; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Validity; screening; comorbidity; patient experience; neurodevelopmental disorders; autism; ADHD; A-TAC; reliability;

  Abstract : Abstract Introduction: Validity is important at different levels in psychiatry. Valid structured instruments are important aids in screening and diagnostics, in both research and clinical practice. An aim of the diagnostic procedure is to yield valid diagnoses. READ MORE