Search for dissertations about: "value strain"

Showing result 1 - 5 of 113 swedish dissertations containing the words value strain.

 1. 1. Confronting Value Strain : Press Coverage of Health Care Reform in Sweden and the United States

  University dissertation from Seattle : University of Washington

  Author : Susan Holmberg; [1999]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Health care reform; Sweden; United States; media coverage; press coverage; value strain; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Health and medical services in society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hälso- och sjukvård i samhället; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Abstract : This dissertation examines the journalistic discourse surrounding health care reform debates in Sweden and the US in the early 1990's. It found that in both countries, the challenging value (i.e. READ MORE

 2. 2. Clothing Evaporative Resistance: Its Measurements and Application in Prediction of Heat Strain

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Faming Wang; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; thermal manikin; clothing ensemble; evaporative resistance; localised evaporative resistance; thermophysiological response; heat stress; heat strain; the Predicted Heat Strain PHS model;

  Abstract : Popular Abstract in English Clothing plays an important role in our lives. It serves four main functions: adornment, status, modesty and protection. Wearing popular clothing with one’s favourite decorations, contributes to a person reaching his or her mental comfort. Clothing is also a symbol of status, and was particularly so in ancient times. READ MORE

 3. 3. Strength grading of structural timber and EWP laminations of Norway spruce - Development potentials and industrial applications

  University dissertation from Växjö : Linnaeus University Press

  Author : Jan Oscarsson; RISE.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Byggteknik; Civil engineering; fibre angle; grain angle; knots; laser scanning; machine strength grading; modulus of elasticity; side boards; strain; structural timber; wet gluing; wood;

  Abstract : Hållfasthetssortering av konstruktionsvirke är en sågverksprocess som innebär att värdet av det sågade virket ökar väsentligt. Principen för denna typ av sortering är att styrkan hos ett virkesstycke predikteras med utgångspunkt från en så kallad indikerande egenskap (IP) som oftast representeras av medelvärdet av elasticitetsmodulen (E-modulen) mätt över en sträcka av minst en meter utmed virkesstyckets längd. READ MORE

 4. 4. Survival and functional recovery following valve replacement in patients with severe aortic stenosis

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Wenhong Ding; Umeå universitet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Aortic stenosis; surgical aortic valve replacement; transcatheter aortic valve implantation; survival; predictor; echocardiography; speckle tracking; ventricular function; twist; strain; Cardiology; kardiologi;

  Abstract : Background: Aortic stenosis (AS) is the most common heart valve disease in Europe and North America. Age-related calcification of the valve is the commonest cause of acquired AS, especially in patients older than 70 years. READ MORE

 5. 5. High Strain Fatigue Crack Growth and Crack Closure

  University dissertation from Department of Mechanical Engineering, Lund University

  Author : Michael Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; materialteknik; Materiallära; Material technology; crack closure; high strain fatigue; crack grotwh;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I en komponent som utsätts för upprepande på- och avlastningar, d.v.s. cyklisk belastning, kan defekter i form av sprickor initieras och börja växa. READ MORE