Search for dissertations about: "varumärke"

Found 4 swedish dissertations containing the word varumärke.

 1. 1. Car distribution organization : strategic issues in four configurations

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Anders Parment; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; car industry; distribution; competition; brands; coordination; strategic issues; distribution chains; lean distribution; retail geography; market knowledge; bilmarknaden; distribution; personbilar; marknadsföring; köpbeteende; varumärke; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Abstract : This study is concerned with car distribution organization, a context characterized by overcapacity, intense competition, and manufacturers heavily focusing on brands. In the study, different distribution solutions are investigated through applying a framework of four strategic issues. READ MORE

 2. 2. Visual aesthetics in product development A balance between commercial and creative imperatives

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Ingela Lindahl; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Visual aesthetics; product design; product development; furniture; designer products;

  Abstract : The literature presents a number of advantages regarding companies’ strategic focus on product design, arguing that the dimension of visual aesthetics in products may help a company to create commercial success, e.g. through product differentiation and as a means of company brand recognition. READ MORE

 3. 3. Financing Small Businesses - Developing our Understanding of Financial Bootstrapping Behavior

  University dissertation from SIRE, Halmstad University

  Author : Joakim Winborg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commercial and industrial economics; Finansiering; Financial science; Small business manager; Small business; Social capital; Social contracting; Resource acquisition; Relationship-oriented financial bootstrapping; Finance; Financial bootstrapping; Industriell ekonomi; Social economics; Social ekonomi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling, bestående av fem artiklar, kring hur finansiella behov hanteras i nya och små företag. Den empiriska datan har insamlats genom två enkätstudier och en fallstudie. READ MORE

 4. 4. Pharmacokinetics of the enantiomers of thalidomide

  University dissertation from Hospital Pharmacy, Malmö University Hospital, S-205 02 Malmö

  Author : Tommy Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protein binding; blood distribution; stereoselective pharamacokinetics; pharmacokinetic modelling; oral administration; intravenous administration; chiral inversion; stereospecific assay; HPLC; Thalidomide; hydroxylated metabolites; enantiomers; in vitro kinetics; sedative effects; concentration-effect relationship.; Pharmacological sciences; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det finns ett ökat intresse för behandling med talidomid. Därför var målsättningen med detta avhandlingsarbete att åstadkomma en mer ändamålsenlig användning. Några kemiska och farmakologiska aspekter med speciell inriktning på omsättningen av talidomid i människokroppen studerades. READ MORE