Search for dissertations about: "vascular plant"

Showing result 1 - 5 of 65 swedish dissertations containing the words vascular plant.

 1. 1. The plant respiratory chain: Redox responses and catalytic definition of alternative pathways

  University dissertation from Lund University Department of Cell and Organism Biology Sölvegatan 35B SE-223 62 Lund

  Author : Daniela Geisler; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; enzymology; Proteins; Kärlväxters fysiologi; Physiology of vascular plants; Växtekologi; Plant ecology; Växtbiokemi; Plant biochemistry; respiratory chain; plant mitochondria; nitrogen; NADPH dehydrogenase; NADH dehydrogenase; alternative oxidase; calcium; Proteiner; enzymologi; Bioenergetics; Bioenergetik; Lipids; steroids; membranes; Lipider; steroider; mebran;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Växternas respirationskedja innehåller protonpumpande enzymer, som konserverar energi i form av en protongradient, samt alternativa icke-protonpumpande enzymer. I det mitokondriella innermembranet finns ett protonpumpande NADH dehydrogenas, komplex I, och alternativa typ II NAD(P)H dehydrogenaser som kan oxidera NADH och NADPH från matrixen eller cytosolen. READ MORE

 2. 2. Plant major intrinsic proteins - functional implications of expression and localisation studies

  University dissertation from Per Kjellbom, Department of Plant Biochemistry, Lund University

  Author : Laure Fraysse; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Plant biochemistry; immunolabelling; microarray; plasma membrane; aquaporins; plant; water; Växtbiokemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vattentransporten i växter är viktig för en mängd olika processer. De flesta fritidsodlare vet att vattentillgången påverkar växternas utveckling i stor utsträckning. READ MORE

 3. 3. Molecular regulation of vascular cambium identity and activity

  University dissertation from Per Kjellbom, Department of Plant Biochemistry, Lund University

  Author : Melis Kucukoglu; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Abstract : In plants, secondary development and wood formation originates from the cell divisions within the vascular meristem, where the vascular stem cells are located. This thesis work presents my results on the molecular regulation of vascular cambium stem cell identity and activity. READ MORE

 4. 4. Methane dynamics in northern wetlands: Significance of vascular plants

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Anna Joabsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; aquatic ecology; marine biology; Hydrobiology; Växtekologi; Plant ecology; climate change; arctic wetlands; northern wetlands; plant-microbe interactions; methane emission; vascular plants; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi; Ecology; Ekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Metan är en växthusgas med stor potential att påverka klimatet på Jorden. Den vattenmättade miljön i våtmarker erbjuder perfekta livsbetingelser för metanproducerande bakterier och detta medför att naturliga våtmarker är den största enskilda källan till metan i atmosfären, även då man räknar med antropogena utsläpp från, till exempel, förbränning av fossila bränslen. READ MORE

 5. 5. Plant Species Composition and Diversity in Cliff and Mountain Ecosystems

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Henrik Antonsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; cliff ecology; bryophytes; biodiversity; beta diversity; dispersal; facilitation; nurse plant; plant-plant interactions; Silene acaulis; stress;

  Abstract : Ecosystems today are under increasing pressure from a rapidly changing climate, changes in land-use, habitat fragmentation and degradation and increasing anthropogenic disturbance. Studying drivers of biodiversity patterns is of increasing importance for understanding the dynamics of communities and their reactions and adaptation to changes in the future. READ MORE