Search for dissertations about: "venous thrombosis"

Showing result 1 - 5 of 57 swedish dissertations containing the words venous thrombosis.

 1. 1. Studies on Venous Function after Deep Venous Thrombosis

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Science and Education, Södersjukhuset

  Author : Lena M Persson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; venous plethysmography;

  Abstract : Background The incidence of deep venous thrombosis (DVT) is estimated to be about 1-2/1000 per year of which approximately 4 % are located in the arm veins. Some of the most important late effects of a DVT are chronic venous dysfunction and the development of post-thrombotic syndrome (PTS). READ MORE

 2. 2. Resistance to activated protein C a novel risk factor for venous thrombosis

  University dissertation from Department for Coagulation Disorders, University Hospital, S-205 02 Malmö, Sweden

  Author : Peter Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; APC resistance; mutation; venous thrombosis; blood coagulation; Protein C; factor V; Haematology; extracellular fluids; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Venös trombossjukdom (blodpropp i ben och lunga) förekommer i en frekvens av ca 160 per 100.000 invånare och år i Malmö. Venös trombossjukdom är en av våra vanligaste sjukdomar. Bakgrunden till venös trombossjukdom är mångfacetterad och både ärftliga och förvärvade riskfaktorer bidrar till sjukdomen. READ MORE

 3. 3. Clinical probability assessment and biochemical markers in the diagnosis of deep vein thrombosis

  University dissertation from Lund University

  Author : Johan Elf; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Venous thrombosis; APC-PCI complex.; D-Dimer; Clinical probability; Diagnosis;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Övergripande syfte Syftet med avhandlingen var att utvärdera hur en förenklad metod för diagnostisering av blodproppar i benets djupa ådror (djup ventrombos (DVT)) fungerar i svensk rutinsjukvård. Den förenklade metoden innebär användning av en strukturerad klinisk sannolikhetsbedömning tillsammans med ett blodprov (D-dimer test). READ MORE

 4. 4. Arterial Thrombosis in Factor V Leiden or Activated Protein C Resistance. Clinical and Experimental Studies

  University dissertation from Clinical Coagulation Research Unit, Clinical Science, Malmö

  Author : Ellis Sampram; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Activated protein c resistance; Factor V Leiden mutation; thrombophilia; hypercoagulable state; Factor V Leiden mice; arterial thrombosis; venous thromboembolism; peripheral vascular reconstructions; peripheral vascular reconstruction occlusion;

  Abstract : Abstract The last two decades has seen an avalanche of studies establishing Activated protein C (APC) resistance due to Factor V Leiden mutation as the most prevalent genetic risk factor, yet known, for venous thromboembolism. This has been documented in 20-60% of patients with deep vein thrombosis (DVT). READ MORE

 5. 5. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt in the treatment of symptomatic portal hypertension

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Kerstin Rosenqvist; Uppsala universitet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Portal hypertension; TIPS; transjugular; portal venous thrombosis; mesenteric venous thrombosis; liver cirrhosis; interventional radiology; Radiology; Radiologi;

  Abstract : Portal hypertension (PHT) is a condition with serious complications, such as variceal bleeding, refractory ascites and bowel ischemia. The cause of PHT may be pre-, intra- or post-hepatic. Initial treatment is pressure-reducing drugs and the treatment of acute symptoms. READ MORE