Search for dissertations about: "ventilation system design"

Showing result 1 - 5 of 36 swedish dissertations containing the words ventilation system design.

 1. 1. Ventilation System Design - A Fluid Dynamical Study with Focus on Demand Control

  Author : Andreas Karlsson; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; variable airflows; pressure level; ventilation system design; HVAC design; variable air volume; pressure loss; VAV; demand control ventilation;

  Abstract : Ventilation corresponds to a large part of the total energy use of a building and a lot of attention has been paid to how to reduce this energy use. However, much of this work on saving energy has been focused on reduction of the airflows and how this in turn reduces the energy use. READ MORE

 2. 2. Chemical reactions in ventilation systems Ozonolysis of monoterpenes

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Jerker Fick; Umeå universitet.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Environmental chemistry; Monoterpene; Ozone; OH Radical; Ozonolysis; Ventilation; Potassium Iodide; Experimental Design; Heat Exchanger; Miljökemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi;

  Abstract : Chemicals in indoor air, either emitted from a source or from a reaction, have been suggested to cause ill health in buildings. However, no clear correlations between exposure and health effects have been made. In this thesis we studied the reaction between monoterpenes, a group of biogenic unsaturated C10 hydrocarbons, and ozone. READ MORE

 3. 3. Ventilation and window opening in schools, Experiments and Analysis

  University dissertation from Lund University, Lund Institute of Technology, Division of Building Services, P.O. Box 118, SE-22100 LUND, Sweden

  Author : Birgitta Nordquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; heat exchanger efficiency; duct design; balancing; disturbance; tracer gas measurements; analytical model; window opening; single-sided ventilation; ventilation; schools; sensitivity analysis; Building construction; Byggnadsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet har varit att studera tillämpningen av ventilation i skolbyggnader. Huvuddelen av avhandlingen behandlar vädring av klassrum. Analytiska modeller med vilka luftutbytet orsakat av vädring kan beräknas föreslås. Ett mål är att modellerna skall utgöra ett verktyg för projektörer och brukare. READ MORE

 4. 4. Passive Houses in Sweden. From Design to Evaluation of Four Demonstration Projects

  University dissertation from Division of Energy and Building Design

  Author : Ulla Janson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Planning process; Energy efficiency; Passive house; Buildingconstruction; Residential buildings; Ventilation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Energianvändningen i världen måste minska drastiskt inom en snar framtid för att därmed minska utsläppen av växthusgaser och bromsa klimatförändringarna. Energi och handlande med energikällor har även blivit nationella säkerhetsfrågor. READ MORE

 5. 5. Potential of Ventilation Radiators Performance evaluation by numerical, analytical and experimental means

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Jonn Are Myhren; KTH.; [2011]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ventilation radiator; thermal comfort; exhaust ventilation; CFD; energy saving; convection fin; low temperature heating; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Building engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Byggnadsteknik;

  Abstract : Energy consumption for heating and ventilation of buildings is still in 2011considered far too high, but there are many ways to save energy and construct lowenergy buildings that have not been fully utilised. This doctoral thesis has focused onone of these - low temperature heating systems. READ MORE