Search for dissertations about: "verbal semantics"

Showing result 6 - 10 of 14 swedish dissertations containing the words verbal semantics.

 1. 6. Picture Viewing and Picture Description: Two Windows on the Mind

  University dissertation from Cognitive Science

  Author : Jana Holsanova; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; discourse hierarchy; picture description; vision; picture viewing; information flow; discourse segmentation; discourse analysis; coherence; semantics; spatial and temporal relations; cognitive science; linguistics; cognitive linguistics; psycholinguistics; speech; cognition; multimodal communication; mental processes; eye movement protocol; focus of attention; spoken language protocol; information processing; scene perception; areas of interest;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vi kan inte avslöja innehållet i våra tankar direkt, så hur kan vi närma oss de underliggande kognitiva processerna? Om vi vill lära oss mer om vad som försiggår i vår tankevärld, måste vi göra det indirekt, med hjälp av tankarnas yttre manifestationer. Det finns olika metoder som man kan ta till sin hjälp. READ MORE

 2. 7. Aspect, tense and mood : Context dependency and the marker LE in Mandarin Chinese

  University dissertation from Department of East Asian Languages, Lund University

  Author : Marita Ljungqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Chinese; Languages and literatures of South and South-East Asia; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; pragmatics; marker; semantics; temporality; Relevance Theory; tense; mood; Mandarin Chinese; aspect;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Markören LE i kinesiska är speciell av flera olika skäl. Bland annat kan den uppträda på två ställen i en sats, dels direkt efter ett verb och dels i slutet av en mening. Beroende på var den uppträder kan den ofta - men inte alltid - påverka meningen på olika sätt. READ MORE

 3. 8. A grammar of Jahai

  University dissertation from Linguistics and Phonetics

  Author : Niclas Burenhult; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; Chinese; Languages and literatures of South and South-East Asia; expressives; argument; agreement; syntax; modality; Aktionsart; aspect; nominalisation; unitisation; reduplication; cliticisation; affixation; derivational morphology; prestopped nasals; phonology; vowel nasality; Malaysia; endangered languages; Austroasiatic; Mon-Khmer; Jahai; Aslian; Grammar; semantics; semiotics; Grammatik; semantik; semiotik; Phonetics; Fonetik; fonologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Jahai är ett språk som tillhör asli-grenen av språkfamiljen mon-khmer och talas av ca 1000 jägare-samlare i bergsregnskogarna i norra Västmalaysia. Denna avhandling, baserad på språkliga data inhämtade i fält, beskriver och analyserar grammatiken i jahai. READ MORE

 4. 9. Progressive constructions in Swedish

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Kristian Blensenius; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; aspect; imperfective; progressive; pseudocoordination; finiteness; semantics; pluractionality; implicative verbs;

  Abstract : This thesis aims to provide new insights into the semantic properties of some progressive constructions in Swedish and to provide better understanding of aspect in Swedish. The five included studies present analyses of previously understudied as well as more familiar progressive constructions, based on authentic language data. READ MORE

 5. 10. (De)composing the middle : A minimalist approach to middles in English and Swedish

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Eva Klingvall; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; passive; argument structure; past participle; Distributed Morphology; root; agentivity; middle; genericity; disposition ascription; modification; grammatical features; verbal alternation;

  Abstract : This thesis is concerned with a particular type of generic sentence that is referred to as the ‘middle construction’ in the literature. The aim of the thesis is to offer a theoretical account of middles couched within the non-lexicalist framework of Distributed Morphology (see Halle & Marantz 1993 and subsequent work), and, more generally, within the Minimalist Program (see e. READ MORE