Search for dissertations about: "vertical"

Showing result 1 - 5 of 815 swedish dissertations containing the word vertical.

 1. 1. Vertical Trade

  Author : Anna Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trade in intermediate inputs; fragmentation; private standards; rules of origin; duration;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av tre separata papper. De är alla empiriska studier som undersöker hur fragmentering av produktionsprocesser och globala utbudskedjor har påverkat internationell handel. READ MORE

 2. 2. Vertical InAs Nanowire Devices and RF Circuits

  University dissertation from Lund University

  Author : Martin Berg; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MOSFET; Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor; Transistor; Vertical; InAs; III-V semiconductor; Nanowire; Fabrication; DC; Resistor; TLM; RF; Mixer; Circuit.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under de senaste årtiondena har prestandan i elektriska kretsar växt i en rasande takt. Detta har lett till otaliga innovationer som har förbättrat samhället. Grunden till denna utveckling grundar sig i två uppfinningar: transistorn och den integrerade kresten. READ MORE

 3. 3. Vertical III-V Nanowire Tunnel Field-Effect Transistor

  University dissertation from The Department of Electrical and Information Technology

  Author : Elvedin Memisevic; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-08-21]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Transistor; TFET; Steep slope; Nanowire; III-V materials; HSQ; Vertical; InAs; GaSb; MOSFET;

  Abstract : In this thesis fabrication and optimization of vertical III-V Tunneling Field-Effect transistors was explored. Usage of vertical nanowires, allows for combination of materials with large lattice mismatch in the same nanowire structure. READ MORE

 4. 4. Long-Wavelength Vertical-Cavity Lasers Materials and Device Analysis

  University dissertation from Kista : Mikroelektronik och informationsteknik

  Author : Sebastian Mogg; KTH.; [2003]
  Keywords : VCL; VCSEL; vertical-cavity laser; semiconductor laser; long-wavelength; DBR; characterization; analysis; InP; InGaAs; quantum well; numerical modeling;

  Abstract : Vertical-cavity lasers (VCLs) are of great interest as lightsources for fiber-optic communication systems. Such deviceshave a number of advantages over traditional in-plane laserdiodes, including low power consumption, efficient fibercoupling, on-chip testability, as well as potential low-costfabrication and packaging. READ MORE

 5. 5. Diel vertical migration in marine dinoflagellates

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Therese Jephson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Key words: diel vertical migration; DVM; dinoflagellates; stratification; halocline; thermocline; behavior diel vertical migration; behavior;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den globala uppvärmningen av vår jord påverkar inte bara lufttemperaturen, utan även haven blir varmare. Dessutom förespås en ökning i nederbörd vilket kommer att göra havens ytvatten mindre salta. Temperaturförändringen och den ökade nederbörden kan leda till att skiktningen, den s.k. READ MORE