Search for dissertations about: "videoredigering"

Found 1 swedish dissertation containing the word videoredigering.

  1. 1. Framing the Gaze (Audio-) Visual Design Intentions and Perceptual Considerations in Film Editing

    University dissertation from Västerås : Mälardalen University

    Author : Thorbjörn Swenberg; Mälardalens högskola.; Högskolan Dalarna.; [2017]
    Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Innovation and Design; innovation och design; moving image editing; film production; TV production; audiovisual design; audiovisual perception; filmklippning; videoredigering; filmproduktion; TV-produktion; audiovisuell design; audiovisuell perception; Interkulturella studier; Intercultural Studies;

    Abstract : Temat för denna doktorsavhandling är hur det går till när en filmklippare aktivt strävar emot att perceptuellt fånga in och styra sin filmtittares blick över filmklipp. Klipparens (audio-)visuella intentioner med filmtittandet motsvaras av perceptuella överväganden som klipparen gör under klipparbetet. READ MORE