Search for dissertations about: "wake dynamics"

Showing result 1 - 5 of 36 swedish dissertations containing the words wake dynamics.

 1. 1. Birds in the Flow: Flight Mechanics, Wake Dynamics and Flight Performance

  University dissertation from Mikael Rosén, Ecology Building, SE-223 62 Lund, Sweden

  Author : Mikael Rosén; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Animal ecology; Eleonora s falcon.; hunting; optimum wingspan; tail posture; wingbeat kinematics; wake topology; DPIV; flight performance; wake dynamics; flight mechanics; wind tunnel; Flight; bird;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Fåglars flygförmåga I alla tider har vi fascinerats av fåglars förmåga att flyga, och många försök att förstå och efterlikna dem har gjorts. Kanske den förste som på allvar intresserade sig för mekanismerna bakom fåglars flykt var Leonardo da Vinci som runt år 1500 funderade på hur fåglar alstrar lyftkraft. READ MORE

 2. 2. Wind power wake modelling Development and application of an actuator disc method for industrial utilization

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Nikolaos Simisiroglou; Uppsala universitet.; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Wind power; Offshore wind farm; Wakes; Actuator Disc Method ACD ; Computational Fluid Dynamics CFD ; Reynolds Average Navier–Stokes RANS ; WindSim; PHOENICS;

  Abstract : As a wind turbine extracts energy from the wind it creates a region downstream where the wind velocity is decreased and the urbulence intensity is increased, this region is commonly called the wake region. Today’s wind farms include a large number of wind turbines position in tight layouts. READ MORE

 3. 3. Power and Wake Dynamics of Hawkmoth Flight

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science

  Author : Kajsa Warfvinge; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-05-20]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Insect flight; Aerodynamics; Wind tunnel; Particle Image Velocimetry PIV .; tomo-PIV; Power; Manduca sexta; Macroglossum stellatarum; Hawkmoth;

  Abstract : Konsten att flyga har uppstått fyra gånger under evolutionens gång: hos fåglarna, fladdermössen, insekterna och de nu utdöda flygödlorna. En av dessa grupper – insekterna – har varit otroligt framgångsrik: insekter står för ungefär 80% av världens arter. Troligtvis har förmågan att flyga bidragit till deras framgång. READ MORE

 4. 4. Test Charge Response of a Dusty Plasma with Grain Size Distribution and Charging Dynamics

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Muhammad Shafiq; KTH.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Dusty plasmas; Complex plasmas; Grain size distribution; Grain charging dynamics; Lorentzian distribution; Kappa distribution; Test charge response; Delayed shielding; Energy loss; Drag force; Wake field.; NATURAL SCIENCES Physics Geocosmophysics and plasma physics Plasma physics; NATURVETENSKAP Fysik Geokosmofysik och plasmafysik Plasmafysik;

  Abstract : This doctoral thesis reports analytical and numerical results for the electrostatic response of a dusty plasma to a moving test charge. Two important physical aspects of dusty plasmas, namely grain size distribution and grain charging dynamics were taken into account. READ MORE

 5. 5. Development of Vortex Filament Method for Aerodynamic Loads on Rotor Blades

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Hamidreza Abedi; [2013]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; free wake; aerodynamic load; wind turbine; vortex lattice method; rotor blade; lifting surface; prescribed wake; lifting line;

  Abstract : Wind power is currently one of the most reliable new energy sources serving as an alternative tofossil fuel generated electricity and is known as a widely distributed clean and renewable sourceof energy. It is now the world’s fastest growing energy source and has also become one of themost rapidly expanding industries. READ MORE