Search for dissertations about: "waste management in construction"

Showing result 1 - 5 of 31 swedish dissertations containing the words waste management in construction.

 1. 1. Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste

  University dissertation from Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Author : Jan Stenis; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; Miljöteknik; Commercial and industrial economics; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; Management of enterprises; Industriell ekonomi; Technological sciences; management; Företagsledning; Building construction; Teknik; Byggnadsteknik; Ekologi; Ecology; sustainable development; Polluter-Pays Principle; contribution margin analysis; cost benefit analysis; construction waste; Economic models; integrated industrial waste management; kontroll av utsläpp; pollution control; Economics; Environmental Law; Morallära; Moral science; Miljömedicin; Environmental health; Miljörätt; economic theory; econometrics; economic systems; Nationalekonomi; ekonometri; economic policy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avfallshantering ägnas nuförtiden ett ökande intresse. Detta verk syftar till att analysera hur vanligt förekommande företagsekonomiska modeller och metoder liksom principen om att förorenaren betalar (The "Polluter-Pays Principle" (PPP)), generellt kan appliceras på management av avfallshantering och specifikt på segregering av olika avfallsfraktioner i syfte att medge miljömässig optimering av fraktionering av enkannerligen industriellt avfall och byggavfall. READ MORE

 2. 2. Construction Performance Measurement: Site Managers in Refurbishment Projects

  University dissertation from ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Author : Ahmet Anil Sezer; [2016]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; productivity; refurbishment; waste management; construction industry; monitoring; sustainability; Performance; ICT; resource use;

  Abstract : Firms use management accounting, controls and performance measurement to ensure that employee activities are aligned with organizational goals and strategies. Performance is measured at different levels: industry, firm, project and activity. READ MORE

 3. 3. Improvement of Labour Performance and Productivity in Uganda´s Building Industry

  University dissertation from Construction Management, Department of Construction Sciences, Lund University

  Author : Henry Mwanaki Alinaitwe; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; performance improvement; Labour productivity; building industry; Uganda;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nivån på arbetsproduktivitet är särskilt betydelsefull i utvecklingsländer där det mesta av byggnadsarbetet utförs manuellt. Tidigare forskning har konstaterat att produktiviteten i byggindustrin är låg och i några fall sjunkande. READ MORE

 4. 4. On Value and Waste

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Peter Wallström; Luleå tekniska universitet.; [2016]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Value; Waste; Marketing; Resource-based view; RBV; Civil engineering and architecture - Building manufacturing engineering; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Byggproduktionsteknik; Construction Engineering and Management; Byggproduktion;

  Abstract : Value and waste are concepts that are used in improvement projects. In lean the concepts are fairly simple. Reduce the waste and the value has increased. However, value is both multidimensional and differs over time. READ MORE

 5. 5. Industrial Ecology Methods within Engagement Processes for Industrial Resource Management

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Graham Aid; KTH.; [2013]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Resource Management; Recycling; Stakeholder Participation; Industrial Symbiosis; Construction and Demolition;

  Abstract : The global use of resources such as materials, energy, and water has surpassed sustainable levels by many accounts.  The research presented here was explicitly normative in its aim to improve the understanding of, and make sustainable change toward highly systemic issues of resource management. READ MORE