Search for dissertations about: "weak antilocalization"

Found 1 swedish dissertation containing the words weak antilocalization.

  1. 1. Electron Transport in Semiconductor Nanowires

    University dissertation from Solid State Physics, Lund University

    Author : Mikael Björk; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; heterostructures; single electron transistors; resonant tunneling; quantum dots; weak antilocalization; Halvledarfysik; field effect transistors; Semiconductory physics; Fysicumarkivet A:2004:Björk; Low-dimensional structures; nanowires; chemical beam epitaxy;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar tillväxt av och elektriska mätningar på halvledande nanotrådar av indiumarsenid (InAs) och kombinationer av InAs och indiumfosfid (InP). En nanotråd är som namnet antyder en tunn solid tråd, som påminner om ett hårstrå fast med en diameter på typiskt 50 nm (en nanometer är en miljarddels meter, 10^-9 m) och längden kan vara allt från 100 nm upp till flera mikrometer. READ MORE