Search for dissertations about: "wingbeat kinematics"

Found 3 swedish dissertations containing the words wingbeat kinematics.

 1. 1. Catching the invisible - aerodynamic tracks and kinematics of bat and bird flight

  Author : Marta Wolf; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; flight; bats; birds; kinematics; vertebrates; aerodynamics;

  Abstract : This thesis is about the flight of vertebrates and the studies of different modes of flight. Flight has always fascinated mankind and this fascination gave inspiration for our attempts at flying. READ MORE

 2. 2. Birds in the Flow: Flight Mechanics, Wake Dynamics and Flight Performance

  University dissertation from Mikael Rosén, Ecology Building, SE-223 62 Lund, Sweden

  Author : Mikael Rosén; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Animal ecology; Eleonora s falcon.; hunting; optimum wingspan; tail posture; wingbeat kinematics; wake topology; DPIV; flight performance; wake dynamics; flight mechanics; wind tunnel; Flight; bird;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Fåglars flygförmåga I alla tider har vi fascinerats av fåglars förmåga att flyga, och många försök att förstå och efterlikna dem har gjorts. Kanske den förste som på allvar intresserade sig för mekanismerna bakom fåglars flykt var Leonardo da Vinci som runt år 1500 funderade på hur fåglar alstrar lyftkraft. READ MORE

 3. 3. Feathers by day, membranes by night - Aerodynamic performance in bird and bat flight

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Florian Muijres; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; animal flight; aerodynamics; vortex wake; actuator disk; flight performance; span efficiency; bird; bat; wind tunnel; PIV; Pied Flycatcher; Glossophaga soricina; Leptonycteris yerbabuenae;

  Abstract : Popular Abstract in English Animal flight has always intrigued people, and different aspects of animal flight have therefore widely been studied by biologists, physicists and engineers. At least to me, the aspect concerning the aerodynamics of animal flight in particular is very interesting because of the complex temporal varying wake dynamics as a result of continually wing morphing in flapping flight. READ MORE