Search for dissertations about: "woody vegetation"

Showing result 1 - 5 of 16 swedish dissertations containing the words woody vegetation.

 1. 1. Breaking the ice effects of ice formation and winter floods on vegetation along streams

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Lovisa Lind; Umeå universitet.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; anchor ice; climate change; in-stream; riparian; river ice; streams; vegetation;

  Abstract : Streams in cold regions are characterized by unique hydrological processes that control flow regime and water levels. One of the most important processes is the formation, growth and melting of different types of ice in and around the stream channel during winter. READ MORE

 2. 2. Modelling the vegetation of the Earth

  University dissertation from Plant Ecology and Systematics, Lund University

  Author : Alex Haxeltine; [1996]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fraction absorbed photosynthetically active radiation; photosynthesis; canopy conductance; plant functional types; leaf area index; net primary production; vegetation distribution; biome; terrestrial biosphere model; biogeography; climate change; Last Glacial Maximum; Plant ecology; Växtekologi;

  Abstract : This thesis describes the development and application of an equilibrium terrestrial biosphere model, BIOME3. The model simulates vegetation distribution and biogeochemistry, and couples vegetation distribution directly to biogeochemistry. READ MORE

 3. 3. Small biotopes in agricultural landscapes: importance for vascular plants and effects of management

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science

  Author : Therese Irminger Street; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Small biotopes; incidental habitat; vascular plants; woody vegetation; grassland species; resource provisioning; species richness; habitat specificity; non-crop habitat; landscape complexity; heterogeneity; local management; agri-environment scheme;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under 1900-talet har jordbruket förändrats drastiskt. Från ett småskaliga lantbruk där åkrar, ängar och betesmarker avlöste varandra, och varje gård var beroende av att både odla mat och hålla djuren med foder, till ett allt mer specialiserat jordbruk där både de enskilda gårdarna och hela regioner specialiserat sig mot antingen spannmålsproduktion eller djurhållning. READ MORE

 4. 4. The role of vegetation dynamics in the control of atmospheric CO2 content

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Stephen Sitch; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Atmospheric CO2 content; climate change; plant functional types; terrestrial biosphere model; DGVM; vegetation dynamics; land use; land cover change; Plant ecology; Växtekologi;

  Abstract : This thesis contains a description of the Lund-Potsdam-Jena Dynamic Global Vegetation Model (LPJ-DGVM) and its application to infer the role of vegetation dynamics on atmospheric CO2 content at different time-scales. The model combines vegetation dynamics and biogeochemistry in a modular framework. READ MORE

 5. 5. Plant colonization of oak plantations - the interactive effects of local environment and land-use history

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Karin Valtinat; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nitrogen mineralization; Phosphorus; Plant ecology; Växtekologi; Soil acidity; Seed sowing; Dispersal limitation; Species diversity; Indicator species analysis; Functional groups; Succession; Understory vegetation; Land-use history; Temperate forest;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Floran i ekplanteringar ? en effekt av miljö, spridning eller markhistoria? Bakgrund Europas befolkning ökande kraftigt efter industrialismens genombrott och som en följd av detta ökade behovet av åkermark för att försörja den växande skaran människor med mat. Mer och mer av den lövskog som tidigare täckte stora delar av norra Europa avverkades för att bli åkermark, tills endast små fragment återstod. READ MORE