Search for dissertations about: "yrkesliv"

Found 2 swedish dissertations containing the word yrkesliv.

 1. 1. Bridging the boundaries between D&T education and working life A study of views on knowledge and skills in product development

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Helena Isaksson Persson; KTH.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; upper secondary school education; design and product development; technology programme; repertory grid technique; artefacts; engineer; industrial designer; working life; gymnasium; produktutveckling; design; teknikprogrammet; utbildning; artefakter; yrkesliv; ingenjör; industridesigner; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Abstract : In Sweden upper secondary school education is organised in programmes. One of these programmes is the Technology programme that covers five orientations, one of which is Design and Product Development. READ MORE

 2. 2. Case-control studies on risk factors for myeloid leukemias and myelodysplastic syndromes

  University dissertation from Department of Occupational and Environmental Medicine, Lund University

  Author : Jonas Björk; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiologic methods; bias epidemiology ; attributable fraction; smoking; hobbies; occupational exposure; chromosome aberrations; epidemiology; cytogenetic; Occupational health; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling består av en tillämpad och en teoretisk del. I den tillämpade delen studeras tänkbara riskfaktorer för blodsjukdomarna myeloisk leukemi (ML) och myelodysplastiska syndrom (MDS). READ MORE