Stability of statically and periodically loaded structures

University dissertation from Div. of Solid Mechanics, Box 118, S-221 00 Lund

Abstract: Popular Abstract in Swedish I denna avhandling analyseras olika typer av stabilitets fenomen. Först studeras det kvasi-statiska uppförandet av en elastisk struktur som lastas med en växande last. Beteenden vid laster som är högre än bucklingslasten studeras med en vägföljande metod där gränspunkter (limit-points) och bifurkationspunkter kan bestämmas med god noggrannhet och jämviktslösningarna kan föjas ut på de sekundära grenarna. Därefter analyseras en axiellt lastad balk, både när dess transversella utslag begränsas och när den kan röra sig fritt. Balken lastas periodiskt och de dynamiska effekterna, inklusive dämpning, tages med i analysen. Stabilitets områden i lastparameterrummet bestäms via Floquet teori och finita elementformulering för den fria balken och verifieras experimentellt. Det begänsade systemet visar sig vara mycket känsligt för begynnelsevärden och kaotiska rörelser detekteras både numeriskt och i experiment. Modelleringen av islagen och dämpning visar sig vara kritiskt och stort arbete läggs på att utveckla numeriska modeller som ger god överensstämmelse mellan experiment och beräkningar.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.