Chemokine Receptor CCR9: Studies on the Generation and Localization of Gut Tropic Lymphocytes

University dissertation from Section for Immunology, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Immunförsvaret är uppdelat i primära och sekundära lymfoida organ (inkl. lymfkörtlar). De primära och sekundära organen är sammanknutna av blod- och lymfcirkulationen som transporterar immunceller till olika organ och vävnader i kroppen. I de primära organen bildas immunförsvarsceller, bl a T celler. T celler försvarar kroppen vid en infektion, antingen indirekt genom att styra andra immuncellers funktion eller direkt genom att döda celler som blivit angripna av en mikrorganism, t ex ett virus, för att förhindra fortsatt spridning. För att vara funktionella måste T celler aktiveras. Detta sker i lymfkörtlar genom att s k antigenspresenterande celler på sin yta visar upp främmande molekyler för T cellen. Om T cellen via sin T cellsreceptor känner igen en molekyl aktiveras den. För att ge ett effektivt immunsvar måste T celler kunna vandra specifikt till de organ och vävnader som är infekterade. För att styra sin vandring i kroppen har T celler speciella receptorer på sin yta som känner igen molekyler som finns på ytan av blodkärl. Om en T cell som transporteras i blodet binder till en kärlväggsmolekyl saktar den ner och interagerar med andra molekyler på kärlväggen. Om den då får fler signaler via andra ytreceptorer, binder T cellen hårdare till kärlet och vandrar till slut genom kärlväggen och ut i vävnaden. Blodkärl i olika organ har skilda molekyler på sin yta och olika grupper av T celler har olika ytreceptorer. På så sätt kan olika grupper av T celler vandra selektivt till specifika vävnader. Genom att det krävs flera sekventiella signaler för att en T cell ska vandra genom kärlväggen minskas risken att en cell ska hamna fel. Vi har studerat mekanismen som styr hur T celler selektivt vandrar till tunntarmens slemhinna. Detta sker genom att dessa T celler uttrycker receptorn CCR9, på sin yta. Molekylen som binder till CCR9, CCL25, bildas av celler i tunntarmens slemhinna men inte i andra vävnader i kroppen. Genom att blockera bindningen mellan CCR9 och CCL25 har vi kunnat hindra T celler från att vandra ut från blodkärl till tunntarmslemhinnan. Vi har också studerat varför bara vissa T celler uttrycker CCR9. Detta regleras genom att endast T celler som aktiveras i de lymfkörlar som dränerar tarmen kan uttrycka CCR9. Detta sker genom att T cellen får signaler från de antigenspresenterande cellerna medan de aktiveras, vilket gör att de uttrycker CCR9 på sin yta. De antigenspresenterande cellerna i de tarmdränerande lymfkörtlarna har alltså en specifik förmåga att stimulera T celler att uttrycka CCR9.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)