Lighting Design in Computerised Offices

University dissertation from Göteborg : Chalmers University of Technology

Abstract: Avhandlingen handlar om hur ljusmiljön på datoriserade kontor bör designas för att bäst stödja datorbaserat arbete. Eventuell inverkan av bildskärmen på visuell komfort och det allmänna välbefinnandet studeras i fyra studier: 1) Enkätstudie som syftar till att kartlägga hur olika kriterier används i ljusmiljöns designprocess. 2)Experimentell studie som jämför påverkan av ljusmiljön på olika perceptioner. 3) Jämförelse mellan upplevelsen av en ljusmiljö med LED-ljuskällor och en med konventionella ljuskällor 4) Genomgång av tidigare forskningsstudier inom området. Resultatet visar att det finns ett utbildningsbehov bland yrkesverksamma ljusdesigners, men även att det finns ett behov av forskning som är lätttillgänglig och applicerbar på ljusdesign. De experimentella studierna kunde inte bekräfta att ljusmiljön påverkar prestationen, även om det visades att en varierad ljusdesign uppfattades stödja välmående mer än en monoton ljusdesign. Ett viktigt bidrag med denna avhandling är att visa på oförmågan hos kvantitativa metoder att ensamma förklara de komplexa samband som finns mellan upplevelse, välmående, visuell komfort och prestation.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)