Ubi est unitas? : The Latin Letters from Johannes Annorelius, a Swedish Catholic Convert, to his Brother. A Critical Edition with an Introduction

University dissertation from Latin

Abstract: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen utgörs av en kritisk edition av Johannes Annorelius? latinska brev till brodern Julius (G3, Uppsala universitetsbibliotek). I början av 1700-talet lämnade Johannes Annorelius Uppsala och blev katolik och kapucinmunk i Flandern. Från klostret skrev han många, långa brev på franska och latin till sin lutherske bror i Sverige. I breven förklarar han varför han har konverterat och försöker övertala brodern att göra detsamma. Breven blir därigenom i långa stycken till kontroversteologi; citaten hämtas från bibeln och kyrkofäderna och stilen är påverkad av motreformationens kontroversteologer. Argumentationen är skolastisk, men i nylatinsk dräkt. Brevsamlingen är ett unikt dokument, som visar tidens oresonliga kamp mellan kyrkorna, skildrad i relationen mellan två bröder. Huvuddelen av boken består av editionen (267 ss.). I inledningen berättas kortfattat om Annorelius, om hans språk, om stil och influenser. Sist följer indices över namn på personer och länder, över trosfrågor och över de grupper, som enligt Annorelius är att betrakta som heretiker.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)