Homogeneous and Heterogeneous Cluster-Based Catalysts for Asymmetric Reactions

University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Kemisk industri, inklusive petrokemisk industri, är en av de största av alla världens industrier. Mer än 60% av de produkter som framställs och 90% av de processer som används inom kemisk industri är baserade på katalys. Det är tydligt att katalytiska processer utgör en mycket viktig del av ett antal av de största industrierna och att stura ekonomiska vinningar därför kan göras genom förbättring av sådana processer. Allmänhetens ökade uppmärksamhet på negativa miljöeffekter av kemikalier och industriella utsläpp utgör dessutom en drivkraft för utveckling av miljöekonomiska och återvinningsbara katalysatorer. För närvarande kan man se många spännande utmaningar för utveckling av nya katalysatorer och för att förbättra befintliga katalysatorer. Så, vad är katalysatorer, dessa fantastiska substanser som möjliggör utveckling av bättre kemiska produkter och på så vis har en stark effekt på hälsa, ekonomi och livskvalitet? En katalysator är en substans som underlättar kemiska reaktioner genom att möjliggöra en annorlunda, mindre energikrävande reaktionsväg än den för den icke-katalyserade reaktionen, utan att själv förbrukas under reaktionen. Denna avhandling behandlar syntes av ett antal flerkärniga metallkomplex med metall-metallbindningar, s k metallkluster, innehållande rhenium, osmium eller rutenium, samt utvärdering av deras förmåga att användas som katalysatorer för hydreringsreaktioner (reduktion av ett kolväte med hjälp av väte), i synnerhet reaktioner som ger optiskt aktiva molekyler. De erhållna produkterna kan fungeras som viktiga byggstenar för andra kemiska produkter, t ex inom läkemedelsindustrin. De erhållna resultaten i denna avhandling kan bidraga till utveckling och design av nya aktiva, miljöekonomiska och återvinningsbara katalysatorer för användning i industriell produktion av kemikalier.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)