Ambiguous Endeavours. The Evolution of the Melodramatic Mode in Polish Holocaust Narratives from Hanna Krall to "The Aftermath"

University dissertation from Centre for Languages and Literature, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Danish Denne afhandling undersøger, hvordan litteratur og film, som omhandler tilintetgørelsen af de europæiske jøder under anden verdenskrig, har ændret sig siden 1970’erne i det kommunistiske og efter 1989 postkommunistiske Polen. Hovedtesen er, at melodrama, forstået som en global, populær fortællestil og fortælleteknik, er kommet til at spille en stadig større rolle, ikke mindst i forhold til formidling af historiske begivenheder, der blev fortiet under kommunismen. Melodrama har vist sig at være effektiv, hvor “klassiske” polske fortællinger om Holocaust fra 1940’erne – 60’erne, der ofte brugte eksperimenterende avantgarde teknikker, aldrig slog igennem hos et bredt publikum. Udviklingen fra modernistisk eksperiment hen imod populært melodrama i polske fortællinger om Holocaust vidner også om fundamentale forandringer i postkommunistisk kultur. Disse forandringer er forbundet med både stigende demokratisering og kommercialisering af den kulturelle sfære. Afhandlingen præsenterer ikke melodramas fremgang som et entydigt positivt eller entydigt negativt fænomen. Den anskues derimod i sammenhæng med den pågående, intense samfundstransformation og som udtryk for et modsætningsfyldt forhold til såvel fortiden som nutiden i de tidligere kommunistiske lande.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)