Swash Processes and Dune Erosion: Emphasis on Vessel-Generated Waves

University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

Abstract: Popular Abstract in Swedish Fartygsgenererade vågor ofta orsakar större kustförändringar jämfört med vindvågor utmed stränder där stryklängden är begränsad. Med bakgrund av att fartygstrafiken, särskilt från höghastighetsfärjor, och dess potentiella miljöeffekter har forskning inom detta område ökat. Fast att ett antal studier har och fortsätter undangöras, forskning om fartygsgenererade vågor och dess påverkan på stränder är fortfaranderelativt nytt inom forskning. Denna studie syftar på att utveckla effektiva verktyg för att beräkna effekten av fartygsgenererade vågor vid kustområden. För att fullgöra detta mål har fartygsgenererade vågor och dess påverkan på dynor och stränder undersökts. Ett antal ensamstående men relaterade studier har gjorts för detta arbete. Med avseende på uppspolningshöjder (ej kustförändringar) har en metod framtagits för att ge rekommendationer för den optimala hastigheten ett fartyg kan köra utan att orsaka högre uppspolningshöjder än de som vindvågor ger. Analys av uppmätta fartygsgenererade vågor nära stränder visade att vågpaket kan beskrivas av ett antal vågor med ökande och därefter minskande våghöjder. I ett laboratorie experiment var interaktion mellan följande vågor högt, särskilt på milt lutande men reflekterande stränder. En numerisk modell framtogs och gav bra resultat med avseende på hydrodynamiken på stranden om interaktion inkluderades. En analytisk modell för att beskriva sediment transport i vågskvalpsområdet implementerades och kalibrerades under denna studie. Analytiska modeller framtogs för att beräkna erosion av dynor utsatta för vågor och självtyngd. Modellerna validerades med data från laboratorie experiment.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.