The Right to Property and the European Convention on Human Rights. A Nordic Approach

University dissertation from Gudrun Gauksdottir, Kaldadarnes, IS-801 Selfoss, Iceland

Abstract: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar äganderättens skydd enligt Artikel 1 första tilläggsprotokollet till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.